انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1078 100 1

acolyte

تلفظ acolyte
تلفظ acolyte به آمریکایی/ˈækəˌlaɪt/ تلفظ acolyte به انگلیسی/ˈækəlaɪt/

معنی: دستیار کشیش، ستارهء تابع ستارهء دیگری، معاون یا کمک، ماه
معانی دیگر: (در کلیسای کاتولیک قدیم) کمک کشیش (هنگام عشای ربانی)، مامور انجام مراسم عشای ربانی، (معمولا پسر بچه) محراب دار

بررسی کلمه acolyte

اسم ( noun )
(1) تعریف: a person who assists a clergyman in religious services, esp. Roman Catholic.
مترادف: altar boy
مشابه: assistant, attendant, cleric, novice, server

- It was the young acolyte's first experience of lighting the candles for the service, and his hands were slightly shaky.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] این اولین تجربه acolyte برای روشن کردن شمع برای سرویس بود، و دستانش اندکی لرزان بودند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] اولین تجربه آکویلیت جوان از روشن کردن شمع برای خدمات بود، و دستانش کمی تکان داد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(2) تعریف: a follower or helper.
مترادف: admirer, devotee, follower
مشابه: adherent, assistant, attendant, camp follower, groupie, helper

واژه acolyte در جمله های نمونه

1. To his acolytes, he is known simply as 'the Boss'.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برای مریدهای او، او به سادگی به نام رئیس شناخته می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او به عنوان 'رئیس' شناخته می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. His acolyte preceded him and the two officers in charge made no move to interfere.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]معاون او پیش از او و دو افسر مسئول این کار را نداشتند که مداخله کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آقاي او قبل از او بود و دو مامور مسئولي هيچ حرکتي براي مداخله نکردند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. The cults would be the prime targets: their acolytes would be dispersed, their leaders bought off or incarcerated.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آیینه‌ای مقدس اهداف اصلی خواهند بود: یاران آن‌ها پراکنده خواهند شد، رهبرانشان bought یا زندانی خواهند شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]فرقه ها نخستین هدف هایی هستند که مخالفانشان پراکنده می شوند، رهبران آنها را خریداری یا زندانی می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. The acolyte Rizla clears his throat to deliver the lecture.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]معاون کشیش گلویش را صاف کرد تا سخنرانی را به او برساند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آقاي ريزلا گلويش را خالي مي کند تا سخنرانی کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. His acolytes wore head-dresses of these feathers and carried gold staves and shields in temple processions.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]خدام کلیسا لباس‌هایی از این پرها به تن داشتند و چماق و سپر طلایی را در دسته‌های معبد باخود حمل می‌کردند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آقايان او سرپوش اين پرها را پوشيدند و در مراسم معبد، سلول ها و سپرهاي طلايي را به کار بردند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Mr Segni's acolytes have collected more than 600,000 signatures in favour of his three referendums.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]حامیان آقای Segni بیش از ۶۰۰،۰۰۰ امضا به نفع سه رفراندوم او جمع‌آوری کرده‌اند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]معاونان آقای سگنی بیش از 600،000 امضا را به نفع سه رفراندوم خود جمع آوری کرده اند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Slowly he and his acolytes processed up the center aisle, carrying the small ball of flame.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او و دستیاران او به آهستگی راهرو مرکز را طی کردند و توپ کوچک آتش را حمل کردند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او به آرامی او و همسرش پردازش می کند مرکز راهرو، حمل توپ کوچک از شعله
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. I doubt there has been a more devoted acolyte of the economic gospel of Ronald Reagan than Mr Symington.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]شک دارم که از آقای symington، تقاضای devoted برای the اقتصادی رونالد ریگان وجود داشته باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من تردید دارم که انجیل اقتصادی رونالد ریگان نسبت به آقای سایمینگتن، متعهدتر از آن بوده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Or I, who makes me sad ? The acolyte.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یا من که ناراحتم میکنه؟ معاون یا کمک
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یا من، که من را ناراحت می کند؟ همسر
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Grandmother Chen and the " acolyte " had already stolen away.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مادربزرگ چن و \"acolyte\" قبلا دزدیده بودند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مادربزرگ چن و 'acolyte' قبل از آن به سرقت رفته بودند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Acolyte: A servitor of a mage who does not perform magic, but believes in its power.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]acolyte: یک خدمت گزار یک مغ که جادو را اجرا نمی‌کند، اما به قدرت خود اعتقاد دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Acolyte یک خادم یک مگس است که جادو را انجام نمی دهد، اما به قدرتش اعتقاد دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Acolyte: Damn these intruders! They must not interfere with the master's plan!
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]! لعنت به اینا آن‌ها نباید در نقشه استاد دخالت کنند!
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Acolyte لعنت به این مزاحمان! آنها نباید با طرح استاد دخالت کنند!
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Acolyte: Faster, my brethren! If we lose the shipment, the master will have our hides!
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]! تندتر، برادران من اگر محموله رو از دست بدیم استاد پوست ما رو می کنه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آهسته تر، برادران من! اگر ما حمل و نقل را از دست بدهیم، کارشناسی ارشد پنهان ما خواهد کرد!
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Acolyte 500 + 2 bonus to self spell skills ( body, mind, spirit ).
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]acolyte ۵۰۰ + ۲ پاداش برای مهارت‌های هجی کردن (جسم، ذهن، روح)
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Acolyte 500 2 جایزه مهارت های طلسم خود (بدن، ذهن، روح)
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. A Paulson acolyte, fellow former Goldman Sachs banker Neel Kashkari, was put in charge of the initiative at the treasury.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]A Paulson، محقق سابق \"گلدمن ساکس\" (Neel Kashkari)، مسئول طرح ابتکاری در خزانه بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک پولسون آکولیت، یکی از همکاران بانکدار نول کاشاکی، گلدمن ساکس، مسئول این ابتکار در خزانه داری بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف acolyte

دستیار کشیش (اسم)
acolyte
ستارهء تابع ستارهء دیگری (اسم)
acolyte
معاون یا کمک (اسم)
acolyte
ماه (اسم)
acolyte , month , moon , luna , satellite , phoebe

معنی کلمه acolyte به انگلیسی

acolyte
• altar boy, priest's assistant; assistant, attendant
• the acolytes of an important person are people who agree with their views and support them fully, often without being critical of anything that they do.
• an acolyte is also someone who assists a priest in performing certain religious services.

acolyte را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی acolyte
کلمه : acolyte
املای فارسی : اکلیت
اشتباه تایپی : شزخمغفث
عکس acolyte : در گوگل


آیا معنی acolyte مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )