برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1327 100 1

acquirer


بدست اورنده، فراگیرنده

واژه acquirer در جمله های نمونه

1. Or might an innocent acquirer be assailed for failing to satisfy some other requirement?
[ترجمه ترگمان]یا ممکن است یک فرد بی‌گناه به خاطر ناکامی در برآوردن نیازهای دیگر مورد حمله قرار گیرد؟
[ترجمه گوگل]یا ممکن است یک خریدار بی گناه از عدم رعایت برخی از نیازهای دیگر مورد حمله قرار گیرد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Lloyds too is a substantial merchant acquirer and was the first to offer the convenience of processing both Visa and Mastercard vouchers.
[ترجمه ترگمان]Lloyds هم یک تاجر بزرگ بازرگان است، و نخستین کسی بود که به توزیع اسناد ویزا و Mastercard پرداخت
[ترجمه گوگل]لویدز یک خریدار قابل توجه تجاری است و اولین کسی بود که راحتی پردازش ویزای ویزا و مسترکارت را ارائه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The acquirer will obviously want warranties and indemnities to be given by people with financial strength.
[ترجمه ترگمان]به طور حتم The خواهان warranties و indemnities هستند که مردم با قدرت مالی به آن‌ها داده می‌شوند
[ترجمه گوگل]بدیهی است که خریدار نیازمند ضمانت و ضمانت توسط افرادی با قدرت مالی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه acquirer به انگلیسی

acquirer
• person or thing that acquires; obtainer, person or thing that procures; achiever, attainer, one who gains

acquirer را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شهاب
پذیرنده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی acquirer
کلمه : acquirer
املای فارسی : اکقویرر
اشتباه تایپی : شزضعهقثق
عکس acquirer : در گوگل

آیا معنی acquirer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )