برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

action verb

بررسی کلمه action verb

اسم ( noun )
• : تعریف: a verb that shows its subject performing some action. "Run," "eat," "fly," and "sing" are examples of action verbs.

action verb را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
فعل رفتاری
Mehdi.A
فعل حرکتی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی action verb مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )