برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1279 100 1

actionable

/ˈækʃənəbl̩/ /ˈækʃənəbl̩/

معنی: قابل تعقیب قانونی
معانی دیگر: دعوای قابل رسیدگی، قابل اقامه ی دعوا

بررسی کلمه actionable

صفت ( adjective )
مشتقات: actionably (adv.)
• : تعریف: providing legitimate grounds for legal action.

- The company's advertising claims were actionable.
[ترجمه ترگمان] ادعاهای تبلیغاتی شرکت قابل‌اجرا بودند
[ترجمه گوگل] ادعاهای تبلیغاتی این شرکت عملی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه actionable در جمله های نمونه

1. their statements are actionable
اظهارات آنان از طریق قانون قابل پی‌گیری است.

2. A slander is not actionable unless it is published to a third person.
[ترجمه ترگمان]تهمت عملی نیست مگر آنکه برای شخص ثالث منتشر شود
[ترجمه گوگل]یک تبعیض قابل اعمال نیست، مگر آنکه به شخص ثالث انتشار یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. His remarks are actionable in my view.
[ترجمه ترگمان]در نظر من، remarks قابل قبوله
[ترجمه گوگل]اظهارات او به نظر من عملی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The assertion of exclusive rights will, however, be actionable in tort.
[ترجمه ترگمان]با این حال، ادعای حقوق انحصاری، به صورت مسئولیت مدنی قابل‌اجرا خواهد بود
[ترجمه گوگل]با این حال، ادعای حقوق منحصر به فرد، در صورت نقض شدن، قابل اعمال خواهد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Thus there was no actionable official policy or custom.
[ترجمه ترگمان]بنابراین هیچ سیاست رسمی قابل‌اجرا ...

مترادف actionable

قابل تعقیب قانونی (صفت)
actionable , suable

معنی actionable در دیکشنری تخصصی

actionable
[حقوق] قابل تعقیب، قابل طرح در دادگاه
[حقوق] دعوی قابل تعقیب قانونی

معنی کلمه actionable به انگلیسی

actionable
• liable to a lawsuit or legal action
• if a remark or act is actionable, it gives someone a valid reason for bringing a legal case against the person responsible; a legal term.

actionable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خشایار نوروزی
چیزی که بشه روش کار کرد
Alireza
عملیاتی
مائده حوایی
کاربردی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی actionable
کلمه : actionable
املای فارسی : اکتینبل
اشتباه تایپی : شزفهخدشذمث
عکس actionable : در گوگل

آیا معنی actionable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )