برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1176 100 1

active jamming

معنی active jamming در دیکشنری تخصصی

active jamming
[برق و الکترونیک] اخلال فعال تداخل عمدی در کر ارسال و دریافت بسامدهای رادیویی یا راداری از طریق ارسال نویز رادیوییپهن - باند که مانع از ارسال و ردریافت سیگنالهای هوشمند یا ردیابی و هدایت موشکها ، هواپیماها ، کشتیهای خودی به وسیله ی دشمن می شود . معمولاً فر ستنده ی اخلالگر در روی کشتی یا هواپیما در فضای خودی نصب می شود .

active jamming را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی active jamming مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )