انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1096 100 1

ad infinitum

تلفظ ad infinitum
تلفظ ad infinitum  به آمریکایی/ˈædˌɪnˈfɪnətəm/ تلفظ ad infinitum  به انگلیسی/ædˌɪnˈfɪnətəm/

معنی: بی انتها، برای همیشه
معانی دیگر: (لاتین) تا ابد، بی پایان، نامحدود

بررسی کلمه ad infinitum

صفت و ( adjective, adverb )
• : تعریف: to infinity; without limit or end; endlessly.
مترادف: endlessly, forever, interminably
مشابه: continuously

- Some questions can be debated ad infinitum.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] برخی سوالات را می توان تا ابد مورد بحث قرار داد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] بعضی از سوالات را می توان به صورت ad infinitum مورد بحث قرار داد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه ad infinitum در جمله های نمونه

1. You cannot stay here ad infinitum without paying any rent.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]شما نمی‌توانید بدون پرداخت اجاره اینجا بمانید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شما نمیتوانید اینجا بدون نیاز به اجاره به اینجا بیایید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. The problem would be repeated ad infinitum.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این مشکل تا ابد تکرار خواهد شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این مشکل تکرار خواهد شد ad infinitum
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. This cycle repeats itself ad infinitum.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این چرخه خودش را تا ابد تکرار می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این چرخه خود را به صورت بی حد و حصر تکرار می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. I don't want to go on working here ad infinitum.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دلم نمی‌خواهد بیش از حد کار کنم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من نمی خواهم کار خود را در اینجا انجام دهم ad infinitum
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. You cannot stay here ad infinitum without paying rent.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]شما نمی‌توانید بدون پرداخت اجاره اینجا بمانید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شما نمیتوانید اینجا بدون نیاز به اجاره به اینجا بیایید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. DNA can copy itself within a cell ad infinitum.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]DNA می‌تواند خودش را در یک سلول تا ابد کپی کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]DNA می تواند خود را در یک سلول ad infinitum کپی کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Time proves, delivers, alters and eradicates ad infinitum.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]زمان ثابت می‌کند، تحویل، تغییر می‌دهد و eradicates را تا ابد تغییر می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]زمان اثبات، ارائه، تغییر و ریشه کن شدن بی حد و حصر
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Theoretically this can carry on ad infinitum.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]از نظر تئوری، این می‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]از لحاظ نظری این می تواند در تبلیغات بی حد و حصر ادامه یابد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. I have to explain A, then B, and C, and so on ad infinitum.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]من باید A، بعد B و ج را توضیح دهم، و به همین ترتیب تا ابد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من باید A، B و C را توضیح دهم، و به همین ترتیب ad infinitum
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Without protection schemes, songs in digital form can be copied ad infinitum over the Internet.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بدون طرح‌های حفاظتی، آهنگ‌ها به شکل دیجیتال می‌توانند تا ابد روی اینترنت کپی شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بدون برنامه های حفاظتی، آهنگ ها در قالب دیجیتال می توانند به اینترنت بی نهایت کپی شوند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. There was the more significant variation of allowing folders to reside within folders, ad infinitum.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تغییر قابل‌توجه بیشتری در اجازه دادن به پوشه‌ها برای اقامت در پوشه‌ها وجود داشت، ad infinitum
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تغییرات قابل توجهی در اجازه دادن پوشه ها به داخل پوشه ها وجود داشت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. The TV station just shows repeats of old comedy programmes ad infinitum.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این ایستگاه تلویزیونی فقط برنامه‌های کمدی قدیمی را تا ابد ادامه می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ایستگاه تلویزیونی فقط تکرار برنامه های کمدی قدیمی را به صورت نامحدود نشان می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. After all, theatre is a much harder thing to commodify than many other art forms because its value derives from its liveness, and cannot be reproduced and sold ad infinitum.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بعد از همه، تئاتر چیزی دشوارتر از بسیاری دیگر از اشکال هنری است، زیرا ارزش آن برگرفته از حیات آن است، و نمی‌تواند آن را تا \"infinitum\" به فروش برساند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پس از همه، تئاتر چیز بسیار سخت تر از کالاهای مختلف دیگر است، زیرا ارزش آن از زندگی خویش حاصل می شود و نمی توان آن را بازتولید و فروش نامحدود کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Their banks commanded huge market capitalisations, as financial markets extended their growth ad infinitum.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بانک‌های آن‌ها بازار عظیم market را تحت فرمان گرفتند، چرا که بازارهای مالی رشد خود را تا ابد ادامه دادند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بانک های آنها سرمایه گذاری های بزرگ بازار را به عهده داشتند، چرا که بازارهای مالی رشد خود را به طور غیرمستقیم افزایش دادند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف ad infinitum

بی انتها (قید)
ad infinitum
برای همیشه (قید)
ad infinitum , forever , forevermore , ay , aye , evermore

معنی ad infinitum در دیکشنری تخصصی

ad infinitum
[حقوق] الی غیر النهیه، الی الابد، برای همیشه
[ریاضیات] تا بینهایت، به همین ترتیب تا آخر، به سمت بینهایت

معنی کلمه ad infinitum به انگلیسی

ad infinitum
• to infinity, endlessly
• if something happens ad infinitum, it happens repeatedly in the same way.

ad infinitum را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی ad infinitum
کلمه : ad infinitum
املای فارسی : ادم اینفینیتوم
اشتباه تایپی : شی هدبهدهفعئ
عکس ad infinitum : در گوگل


آیا معنی ad infinitum مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )