برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1354 100 1

ad libitum


(موسیقی) دلبخواه، بنا به میل نوازنده، به میل خود بنوازید، آزادانه

بررسی کلمه ad libitum

صفت ( adjective )
• : تعریف: at one's pleasure (used as a musical direction to indicate that a section so marked may be varied, improvised upon, or omitted, as the performer wishes, or as a stage direction to indicate that the performer may improvise).
مشابه: ad-lib

واژه ad libitum در جمله های نمونه

1. Ad lib is an abbreviation of the Latin phrase "ad libitum".
[ترجمه ترگمان]lib، مخفف عبارت لاتین \"libitum\" است
[ترجمه گوگل]Ad lib مخفف کلمه لاتین ad libitum است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Diets and water were supplied ad libitum. Food consumption was recorded every 3 days and the animals were weighed weekly.
[ترجمه ترگمان]Diets و آب libitum عرضه شدند مصرف مواد غذایی هر ۳ روز ثبت می‌شد و حیوانات هفتگی وزن داشتند
[ترجمه گوگل]رژیم های غذایی و آب ad libitum تهیه شد مصرف مواد غذایی هر 3 روز ثبت شد و حیوانات هر هفته وزن می گرفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. All were white caucasians on an ad libitum omnivorous diet.
[ترجمه ترگمان]همه آن‌ها در رژیم غذایی libitum libitum سفید بودند
[ترجمه گوگل]همه ی قاعده ی سفید در یک رژیم غذای همه جانبه ad libitum بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The significance relationships of ad libitum feeding group between LD and ST in meat color, moisture content, crude protein content were changed by restricted feeding.
...

معنی ad libitum در دیکشنری تخصصی

ad libitum
[علوم دامی] در دامپروری به مفهوم اجازه دام در مصرف خوراک به طور آزاد و تا حد اشتها است.(Ad lib)

ad libitum را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی
اختیاری، دلبخواهی
مهدی
آزادانه، ارادی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ad libitum
کلمه : ad libitum
املای فارسی : ادم لیبیتوم
اشتباه تایپی : شی مهذهفعئ
عکس ad libitum : در گوگل

آیا معنی ad libitum مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )