برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

adaptive ski

adaptive ski را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی صباغ
اسکی ویژه ی معلولین و کسانی که دارای ناتوانی های جسمانی خاص هستند.
برای این گونه افراد، با تغییر در وسایل اسکیِ معمولی، وسایل مورد نیاز برای اسکی کردن ایشان ساخته می شود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی adaptive ski مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )