انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 719 100 1

add up to

تلفظ add up to
تلفظ add up to به آمریکایی تلفظ add up to به انگلیسی

1- معنی دادن 2- بالغ شدن بر 3- رسیدن به، حاکی بودن 4- قابل قبول بودن

واژه add up to در جمله های نمونه

1. Five and eleven add up to sixteen.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پنج و یازده تا شانزده
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. The various building programmes add up to several thousand new homes.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برنامه های مختلف ساختمان به چند هزار خانه جدید اضافه می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. For a hit show, profits can add up to millions of dollars.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برای نشان دادن ضربه، سود می تواند به میلیون ها دلار اضافه شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. These clues don't really add up to very much .
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این سرنخ ها واقعا خیلی زیاد نیست
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. The numbers add up to exactly 100.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اعداد به 100 دقیق اضافه می شوند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. The figures add up to 450.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این ارقام به 450 میرسد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Their proposals do not add up to any real help for the poor.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پیشنهادات آنها به هیچ یک از کمک های واقعی برای فقرا کمک نمی کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Rising prison population and overcrowding add up to a real crisis.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]افزایش جمعیت زندانی و اضافه شدن جمعیت به یک بحران واقعی
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. His evidence didn't really add up to very much .
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شواهدش واقعا خیلی زیاد نبود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Can you arrange the numbers in groups that add up to 10?
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آیا می توانید اعداد را در گروه هایی که تا 10 اضافه می کنند ترتیب دهید؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Adoption is expensive: fees and travel costs can add up to $ 20, 000 a child.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تصویب هزینه های گران قیمت است و هزینه های سفر می تواند به مبلغ 20، 000 دلار برای یک کودک اضافه شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. All these issues add up to political fire works on Capitol Hill before Congress loosens its purse strings.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]قبل از اینکه کنگره رشته های کیف پول خود را کاهش دهد، همه این مسائل به آثار آتش سوزی در Capitol Hill اضافه می شوند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Together these add up to good badger country.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با هم این ها به کشور بلند گوگل خوب اضافه می شوند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. So does that add up to conflict for the pubs; healthy drinking verses healthy profit?
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بنابراین این امر باعث می شود تا برای بارها درگیری ایجاد شود؛ آیین نوشیدن سالم سود سالم؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه add up to به انگلیسی

add up to
• be rational or logical, be understandable; develop into; add up in number add up in quantity
what does it all add up to
• what is the bottom line; what is the total (as in an invoice)

add up to را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی add up to

بهار ٢٠:٢٣ - ١٣٩٧/٠٨/٢٢
معادل (چیزی) بودن
Five and eleven add up to sixteen
|

میلاد علی پور ٠٣:٤٢ - ١٣٩٧/٠٩/١٦
باعثِ چیزی شدن، منجر به چیزی شدن
|

پیشنهاد شما درباره معنی add up toنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی add up to
کلمه : add up to
املای فارسی : عدد آاپ تو
اشتباه تایپی : شیی عح فخ
عکس add up to : در گوگل


آیا معنی add up to مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )