انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1016 100 1

adhere

تلفظ adhere
تلفظ adhere به آمریکایی/ədˈhɪr/ تلفظ adhere به انگلیسی/ədˈhɪə/

معنی: وفا کردن، متفق بودن، جور بودن، چسبیدن، پیوستن، وفادار ماندن، هواخواه بودن، طرفدار بودن، توافق داشتن، بهم چسبیده بودن
معانی دیگر: وصل ماندن، پشلیدن، دوسیدن، برچسبیدن، (صمیمانه) پیروی کردن، رعایت کردن، اعتقاد داشتن

بررسی کلمه adhere

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: adheres, adhering, adhered
مشتقات: adherer (n.)
(1) تعریف: to stick or cling firmly, as by gluing (usu. fol. by "to").
مترادف: cleave, cling, stick
مشابه: agglutinate, attach, bind, cement, coalesce, cohere, fasten, glue, join

- The dust adhered to her skin.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] غبار به پوستش چسبیده بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] گرد و غبار به پوست او چسبیده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(2) تعریف: to follow or hold to closely (usu. fol. by "to").
مترادف: abide by, comply with, follow, observe, stick
متضاد: ignore
مشابه: acknowledge, heed, mind, obey, respect

- You'll get into trouble if you don't adhere to the rules.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] اگر از قوانین پیروی نکنی به دردسر می‌افتی
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] اگر قواعد را رعایت نکنید، به مشکل خواهید رسید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
- I adhered to the recipe this time, but the dish is still too salty.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] من این بار به دستور پخت چسبیده بودم اما غذا هنوز خیلی شوره
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] من در این زمان دستور غذا را می پذیرم، اما ظرف هنوز خیلی شور است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
- Despite persecution, they adhered to their religion.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] با وجود آزار و اذیت، آن‌ها به دین خود وفادار ماندند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] با وجود آزار و شکنجه، آنها به دین خود پیوستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(3) تعریف: to maintain loyalty or support (usu. fol. by "to").
مترادف: cleave, stick by
مشابه: cling, hold, stick

- Many of the nobles adhered to the deposed king.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] بسیاری از نجبا به پادشاه خلع شده وفادار ماندند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] بسیاری از نجیبان به پادشاه رها شده پیوستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه adhere در جمله های نمونه

1. to adhere to a principle
ترجمه به عقیده‌ای وفادار ماندن

2. cement does not adhere well to glass
ترجمه سیمان درست به شیشه نمی‌چسبد.

3. A smooth, dry surface helps the tiles adhere to the wall.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک سطح صاف و خشک به کاشی‌ها کمک می‌کند که به دیوار چسبیده‌اند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سطح صاف و خشک، باعث می شود که کاشی ها به دیواره ها برسد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. All members of the association adhere to a strict code of practice.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]همه اعضای این انجمن به اصول دقیق عمل پایبند هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]همه اعضای انجمن پیرو قوانین سختگیرانه هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Once in the bloodstream, the bacteria adhere to the surface of the red cells.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]زمانی که در جریان خون، باکتری‌ها به سطح سلول‌های قرمز می‌چسبند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هنگامی که در جریان خون قرار می گیرد، باکتری به سطح سلول های قرمز متصل می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Plain ordinary dream, we used the only adhere to the belief to support the dream.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما از یک رویای عادی ساده استفاده کردیم و از این باور استفاده کردیم که از این رویا حمایت کنیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]رویای عادی ساده، ما تنها از اعتقاد به حمایت از رویای استفاده کردیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. The eggs of these fish adhere to plant leaves.
ترجمه کاربر [ترجمه foad bahmani] تخم این ماهی ها به برگ گیاهان می چسبد.
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تخم‌مرغ این ماهی‌ها به برگ‌های گیاهان می‌چسبند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تخم مرغ این ماهی ها به برگ گیاهان پیوستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. The tiles may not adhere properly if you do not use the correct glue.
ترجمه کاربر [ترجمه foad bahmani] اگر از چسب درست استفاده نکنید، کاشی ها به صورت مناسب نمی چسبند.
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگر از چسب درست استفاده نکنید کاشی‌ها ممکن است به درستی پایبند نباشند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اگر از چسب صحیح استفاده نکنید، کاشی ممکن است درست نپوشانده نشود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Those who adhere to the principles of wisdom, have right attitudes, and true to their words and discharge their duties with responsibility are loved by people.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آن‌هایی که به اصول عقل پایبند هستند، نگرش‌های درست دارند و به حرف‌های آن‌ها وفادار هستند و وظایف خود را با مسئولیت محدود می‌کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]افرادی که به اصول عقلانیت پیروی می کنند، نگرش های حقوقی دارند و به کلمات آنها احترام می گذارند و وظایف خود را با مسئولیت انجام می دهند، توسط مردم عاشق می شوند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. He urged them to adhere to the values of Islam which defend the dignity of man.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او از آن‌ها خواست تا به ارزش‌های اسلام وفادار بمانند که از شان انسان دفاع می‌کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او از آنها خواسته است که به ارزشهای اسلام پایبند باشند که از شأن انسان دفاع کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Glue will adhere the tiles to the wallboard.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]چسب به کاشی‌های ضد آفتاب وفا خواهد کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]چسب کاشی را به دیوارهای چوبی پیوند می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. How many people actually adhere to this view?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]چند نفر در واقع به این دیدگاه پایبند هستند؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]چگونه بسیاری از افراد به این دیدگاه پایبند هستند؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Small particles adhere to the seed.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ذرات کوچک به دانه می‌چسبند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ذرات کوچک به دانه میچسبند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. We adhere to the principles of equal rights and freedom of expression for all.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما به اصول حقوق برابر و آزادی بیان برای همه پایبند هستیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما به اصول حقوق برابر و آزادی بیان برای همه پایبندیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. Abdominal tissues sometimes adhere after an operation.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برخی اوقات پس از یک عملیات، بافت Abdominal به هم متصل می‌شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بافت های شکمی گاهی اوقات پس از یک عمل جفت می شوند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف adhere

وفا کردن (فعل)
abide , adhere , accomplish
متفق بودن (فعل)
adhere , agree , hang together
جور بودن (فعل)
adhere , comport
چسبیدن (فعل)
adhere , stick , hold , cohere , inhere , pester , incline , paste , glue , cleave , handfast
پیوستن (فعل)
adhere , adjoin , associate , annex , couple , attach , affix , sort , meet , join , ally , affiliate , connect , catenate , weld , cleave , cement , cling , conjoin , consociate
وفادار ماندن (فعل)
adhere
هواخواه بودن (فعل)
adhere
طرفدار بودن (فعل)
adhere , stand for , sympathize , be in favor of
توافق داشتن (فعل)
adhere
بهم چسبیده بودن (فعل)
adhere

معنی adhere در دیکشنری تخصصی

adhere
[عمران و معماری] دگرچسبیدن
[نساجی] چسبیدن - پیوستن - جور بودن
[ریاضیات] چسبیدن، متصل بودن، دوسیدن
[پلیمر] چسبیدن، به هم پیوستن
[حقوق] پیوستن یا ملحق شدن (به معاهده)، پذیرفتن
[نساجی] چسبیدن

معنی کلمه adhere به انگلیسی

adhere
• stick to, cling to; be devoted to (an idea, group, etc.)
• if a substance adheres to a surface or object, it sticks to it.
• if you adhere to a rule or agreement, you act in the way that it says you should.
• if you adhere to an opinion or belief, you support it.

adhere را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی adhere

محسن احمدیانی ١١:٤١ - ١٣٩٦/٠٩/١٥
مطابقت
|

سعید صفاری مقدم ١٨:٣٦ - ١٣٩٧/٠٥/٠١
adhere to sth
پایبند بودن به چیزی مثل توافق،اصول، قانون و ...
پایبندی و پیروی کردن از چیزی/اصولی
|

Mostafa110ali@gmail.com ٢٢:١١ - ١٣٩٧/١٠/١٠
همخوانی داشتن
|

Ali Afrasiabi ١١:٠٧ - ١٣٩٧/١٢/٠٨
چسبیدن سریع به سطح یا ماده، اعتقاد و تقید به چیزی یا اصلی، از نزدیک دنبال کردن، یا نمایش دادن یامشاهده کردن
|

پیشنهاد شما درباره معنی adhere



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی adhere
کلمه : adhere
املای فارسی : ادهر
اشتباه تایپی : شیاثقث
عکس adhere : در گوگل


آیا معنی adhere مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )