برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1332 100 1

adlib

/ˌædˈlɪb/ /ˌædˈlɪb/

بدون مقدمه صحبت کردن، بمیل خود

واژه adlib در جمله های نمونه

1. He began comically ad-libbing a script.
[ترجمه ترگمان]او شروع به تقلید مضحکی از نمایشنامه کرد
[ترجمه گوگل]او شروع به خواندن یک اسکریپت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Every time I fluffed a line Lenny got me out of trouble with a brilliant ad-lib.
[ترجمه ترگمان]هر دفعه که من یه صف ردیف کردم لنی \" منو از دردسر انداخته بود بیرون، با یه عالمه برتری - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ترجمه گوگل]هر بار که یک خط را لکه می زدم، لنی با یک ad-lib درخشان از من ناراحت شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He's good at ad-libbing his way out of trouble.
[ترجمه ترگمان]تو تبلیغ هاش خیلی خوب بود - راه خروج رو از دردسر درست کرده بود
[ترجمه گوگل]او در کنار آگهی، از راه مشکل خود بی بهره است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She ad-libbed her way through the entire speech.
[ترجمه ترگمان]اون داشت کل سخنرانی رو با بازی بازی می‌کرد
[ترجمه گوگل]او از طريق کل سخنراني خود را از طريق آگهي بازديد کرد
...

معنی کلمه adlib به انگلیسی

adlib
• improvise, perform without preparation

adlib را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی باقری
فی البداهه گویی
ارتجالاً و بی درنگ سخن گفتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی adlib
کلمه : adlib
املای فارسی : ادلیب
اشتباه تایپی : شیمهذ
عکس adlib : در گوگل

آیا معنی adlib مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )