برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1328 100 1

adopting

معنی کلمه adopting به انگلیسی

adopting
• taking as one's own (as in a child); acceptance, embracing (of an idea, cause, etc.)
adopting a resolution
• make a decision, decide, make a choice

adopting را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس محمدی
پذیرفته شده
adreza
پذیرفتن
Ati
قبول كردن
گلی افجه
پذیرش و هماهنگی
nilow
زیربار رفتن
yamna
پرداخته شده
mohammad
اتخاذ
ز. د
پذیرفته شده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی adopting مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )