برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1281 100 1

adore

/əˈdɔːr/ /əˈdɔː/

معنی: عشق ورزیدن، ستودن، پرستش کردن، ستایش کردن
معانی دیگر: سخت دوست داشتن (توام با تحسین)، پرستیدن، نیایش کردن، پرستش، عشق ورزیدن به، عاشق شدن به

بررسی کلمه adore

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: adores, adoring, adored
(1) تعریف: to worship as a divinity.
مترادف: hallow, revere, worship
مشابه: deify, exalt, honor, idolize, love, venerate

- They come to church to adore their Savior.
[ترجمه A.A] آنها به کلیسا می آیند تا ناجی خود را پرستش کنند
|
[ترجمه ترگمان] آن‌ها به کلیسا می‌آیند تا ناجی خود را ستایش کنند
[ترجمه گوگل] آنها به کلیسا می آیند تا آنها را نجات دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to love and admire deeply or intensely.
مترادف: love
متضاد: despise, detest, hate
مشابه: cherish, dote on, fancy, idolize, worship

- He adores his grandmother and never forgets to call her.
[ترجمه ترگمان] او مادربزرگش را دوست دارد و هرگز فراموش نمی‌کند که او را صدا بزند
[ترجمه گوگل] او به مادربزرگش احترام می گذارد و هرگز فراموش نمی کند به او تلفن کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه adore در جمله های نمونه

1. people will adore this film
مردم شیفته‌ی این فیلم خواهند شد.

2. We adore them for their generosity.
[ترجمه negar] ما آنها را برای سخاوتمندیشان تحسین میکنیم
|
[ترجمه ترگمان]ما آن‌ها را به خاطر generosity ستایش می‌کنیم
[ترجمه گوگل]ما آنها را می پرستمش برای سخاوت خود را
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Don't you just adore that dress!
[ترجمه ترگمان]تو فقط اون لباس رو دوست نداری!
[ترجمه گوگل]شما فقط این لباس را تحسین نکنید!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Let us adore God for all his works.
[ترجمه ترگمان]بیایید خدا را برای تمام آثار او ستایش کنیم
[ترجمه گوگل]بگذارید خداوند را برای تمام آثار خود ستایش کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف adore

عشق ورزیدن (فعل)
adore , make love
ستودن (فعل)
eulogize , praise , worship , adore , commend , extol , glorify , glory
پرستش کردن (فعل)
worship , adore
ستایش کردن (فعل)
eulogize , praise , worship , adore , commend , glorify , pay tribute , laud

معنی عبارات مرتبط با adore به فارسی

( لباست منو کشته ( لباس فقط برای مثال هست

معنی کلمه adore به انگلیسی

adore
• admire, venerate
• if you adore someone, you love and admire them.
• if you adore something, you like it very much.

adore را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ميثم ٥٨
عشق ورزيدن ستودن
تب وتاب عشق التهاب fervor
m
دوست داشتنی-جذاب
negar
ما این کلمه رو در زبان فرانسوی هم مشاهده میکنیم
مثلاj'adore toi یعنی دوستت دارم
i adore you هم یعنی دوستت دارم
شیفته ی تو هستم
بعضی وقتا هم به معنای به تو افتخار میکنم‌هستش
حجت علیخانی
وقتی هم کسی را دوست داری هم تحسینش میکنی
برای مثال همسرت جایزه بهترین اشپز رو گرفته تو این جمله رو بش میگی یعنی هم عاشقتم هم تحسینت میکنم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی adore
کلمه : adore
املای فارسی : دوره
اشتباه تایپی : شیخقث
عکس adore : در گوگل

آیا معنی adore مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )