برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1282 100 1

adulterer

/əˈdəltərər/ /əˈdʌltərə/

معنی: متقلب، مرد زناکار، ادم زانی

بررسی کلمه adulterer

اسم ( noun )
• : تعریف: one, esp. a man, who commits adultery.

واژه adulterer در جمله های نمونه

1. He has simply been exposed as an adulterer and a fool.
[ترجمه ترگمان]او به سادگی به عنوان یک زناکار و یک احمق در معرض خطر قرار گرفته‌است
[ترجمه گوگل]او به سادگی به عنوان زن زنا و احمق در معرض قرار گرفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Her husband was a compulsive adulterer.
[ترجمه ترگمان]شوهرش یک مرد adulterer compulsive بود
[ترجمه گوگل]شوهرش یک زنا محکم بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Adulterers caught in the act could be stoned to death.
[ترجمه ترگمان]Adulterers دستگیر شده در این اقدام را می توان سنگسار کرد
[ترجمه گوگل]زناکارانی که در این قانون دستگیر شده اند می توانند به سنگسار کشته شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Besides, she's just an adulterer, and the Queen never liked her anyway.
[ترجمه ترگمان]گذشته از این، او فقط یک مرد adulterer است و ملکه هرگز او را دوست نداشته است
[ترجمه گوگل]علاوه بر این، او فقط یک زن و شوهر است، و ملکه او هرگز او را دوست داشت
[ترجمه شما] ...

مترادف adulterer

متقلب (اسم)
adulterer , cheat , defrauder , falsifier , gyp , shammer , swindler , shark
مرد زناکار (اسم)
adulterer
ادم زانی (اسم)
adulterer

معنی کلمه adulterer به انگلیسی

adulterer
• one who commits adultery, one who has sexual relations with someone other than one's spouse

adulterer را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Angel
کسی که ازدواج کرده و رابطه غیرمشروع داره

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی adulterer
کلمه : adulterer
املای فارسی : ادولترر
اشتباه تایپی : شیعمفثقثق
عکس adulterer : در گوگل

آیا معنی adulterer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )