برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1319 100 1

aestheticize

معنی کلمه aestheticize به انگلیسی

aestheticize
• make aesthetic, make something pleasing; portray in an artistic way (also aestheticise)

aestheticize را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرهاد سليمان‌نژاد
زيبايي‌شناسانه كردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی aestheticize مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )