برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1281 100 1

afraid

/əˈfreɪd/ /əˈfreɪd/

معنی: ترسیده، هراسان، ترسان، متوحش، سراسیمه، ترسنده
معانی دیگر: (این واژه برای بیان تاسف یا معذوریت یا نفی به کار می رود)، از روی بیمیلی غالبا با of میاید، متاسف

بررسی کلمه afraid

صفت ( adjective )
(1) تعریف: feeling fear or apprehension.
مترادف: alarmed, fearful, frightened, nervous, scared, tremulous, worried
متضاد: brave, fearless, intrepid
مشابه: aghast, anxious, apprehensive, craven, distrustful, fearsome, jittery, jumpy, panic-stricken, scared, terror-stricken, timorous, uneasy

- Many people are afraid of snakes.
[ترجمه الناز۲۷] تعداد زیادی از مردم از مارها میترسند
|
[ترجمه یاسر] بیشتری مردم از مارها می ترسند
|
[ترجمه انیب] بیشتر مردم از مار ها می ترسند
|
[ترجمه ili] بیشتر مردم از مارها میترسند|
...

واژه afraid در جمله های نمونه

1. afraid of the lion, he clambered up the hill
از ترس شیر چهار دست و پا از تپه بالا رفت.

2. i'm afraid i'm not quite with you
متاسفانه منظورت را نمی‌فهمم.

3. don't be afraid of my dog, he likes children
از سگ من نترس بچه‌ها را دوست دارد.

4. everyone was afraid of tammerlane's anger
همه از خشم تیمور لنگ می‌ترسیدند.

5. he is afraid to swim
از شنا کردن می‌ترسد.

6. he was afraid lest his kindness toward his stepmother be construed as disloyalty to his own mother
می‌ترسید که مبادا مهربانی‌او به نامادریش نوعی بی‌وفایی نسبت به مادرش تلقی شود.

7. he was afraid of the fatality that haunted his family
از سرنوشت شومی که در تعقیب خانواده‌ی او بود می‌ترسید.

8. howard was afraid of air travel
هاوارد از مسافرت هوایی می‌ترسید.

9. i am afraid i can't go
متاسفانه نمی‌توانم بروم.

10. i am afraid i talked too much
مثل این که خیلی حرف زدم،ببخشید.

11. i am afraid not!
متاسفانه نه‌!

12. i was afraid lest he should fall
می‌ترسید ...

مترادف afraid

ترسیده (صفت)
afraid
هراسان (صفت)
afraid , frit
ترسان (صفت)
fearful , tremulous , afraid , scarey , scary , tremulant , trepid
متوحش (صفت)
afraid
سراسیمه (صفت)
confused , headlong , afraid , frightened
ترسنده (صفت)
afraid

معنی عبارات مرتبط با afraid به فارسی

ترسیدن، بیم داشتن

معنی کلمه afraid به انگلیسی

afraid
• fearful; frightened
• if you are afraid of someone or afraid to do something, you are frightened because you think that something horrible is going to happen.
• if you are afraid that something unpleasant will happen, you are worried that it may happen.
• if you are afraid for someone or something, you are worried because you think that something horrible is going to happen to them.
• when you want to apologize to someone or to disagree with them in a polite way, you can begin by saying i'm afraid.
afraid for him
• feared for his welfare, frightened for his safety, worried about him
afraid of his own shadow
• cowardly, fearful, faint-hearted, timid
afraid to ask
• frightened to ask, fears asking; afraid of the possible answer to the question
afraid to wake up
• scared to awaken
be afraid
• be scared, be frightened; be fearful
be rather afraid
• be quiet fearful
don't be afraid
• don't be scared, do not be frightened
was afraid
• was scared; was frightened

afraid را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

aisoo
متاسف بودن
ملیکا
ترسیدن
Fati
بی میل بودن
A
ترسیدن
tina
afraid means worried
mahdi
ترسیده
رسول معین فارسانی
متاسف
tinabailari
i was afraid of dark rooms
mohammad
afraid for نگران
parents afraid for (the safety of) their children
پدر و مادرها نگران (سلامتی) فرزندانشان هستند
shiva_sisi‌
afraid means worried
shiva_sisi‌
هراسیدنــــ ـــــ ،ترسیدنــــ ـــــ ،
Maneli
ترسيدن
زهرا
متاسف بودن
I'm afraid = I'm sorry
Marjan
ترسیدن
يار دلواري
I'm afraid of living
از زندگي كردن ميترسم
طراوت عشق -قلب ديوار -ايوان بند
tinabailari
Are you afraid of snakes
آیا از مارها می ترسی ؟ 🛄
مینا
ترسیدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی afraid
کلمه : afraid
املای فارسی : آفرید
اشتباه تایپی : شبقشهی
عکس afraid : در گوگل

آیا معنی afraid مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )