برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1345 100 1

age bracket

واژه age bracket در جمله های نمونه

1. Do you fall outside that age bracket?
[ترجمه ترگمان]آیا شما خارج از این سن قانونی قرار می‌گیرید؟
[ترجمه گوگل]آیا شما در خارج از محدوده سنی قرار دارید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Which age bracket are you? .
[ترجمه ترگمان]کدوم age؟
[ترجمه گوگل]کدام سنی است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He's in the right age bracket, forty-five, and from his responses today he would seem to be sexually maladjusted.
[ترجمه ترگمان]او در گروه سنی سمت راست، چهل و پنج ساله است، و امروز از پاسخ‌های او به نظر می‌رسد که از نظر جنسی maladjusted جنسی است
[ترجمه گوگل]او 45 سال است که در رده سنی مناسب قرار دارد و امروزه از پاسخ های او به نظر می رسد که از نظر جنسی ناسازگار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They see that people in this age bracket are delaying marriage.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها می‌بینند که مردم در این سن ازدواج را به تاخیر می‌اندازند
[ترجمه گوگل]آنها می بینند که مردم در این رده سنی ازدواج را به تأخیر می انداز ...

معنی کلمه age bracket به انگلیسی

age bracket
• age group, group of people who are approximately the same age

age bracket را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

لنا
گروه سني

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی age bracket مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )