برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1283 100 1

agreed upon

واژه agreed upon در جمله های نمونه

1. No basis for negotiations has been agreed upon.
[ترجمه ترگمان]هیچ پایه‌ای برای مذاکره بر سر این موضوع صورت نگرفته است
[ترجمه گوگل]هیچ مبنایی برای مذاکره به توافق برسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. As soon as the details had been agreed upon, the results would be proclaimed.
[ترجمه ترگمان]به محض این که جزئیات مورد توافق قرار گرفت، نتایج اعلام خواهند شد
[ترجمه گوگل]به محض اینکه جزئیات به توافق برسند، نتایج اعلام خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. History is a set of lies agreed upon. Napoleon Bonaparte
[ترجمه ترگمان]تاریخ مجموعه‌ای از دروغ‌ها است که به توافق رسیده‌اند ناپلئون بناپارت
[ترجمه گوگل]تاریخ مجموعه ای از دروغ های توافق شده است ناپلئون بناپارت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It was a mutually agreed upon decision.
[ترجمه ترگمان]این یک تصمیم متضاد هر دو با هم توافق داشتند
[ترجمه گوگل]این تصمیم متقابلی بود
[ترجمه شما] ت ...

معنی کلمه agreed upon به انگلیسی

agreed upon
• agreed to, granted, understood, accepted
agreed upon sign
• symbol which has been decided on, accepted symbol

agreed upon را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیر عباس ناصری
توافق شده
صادق جباری
پذیرفته شده، مورد قبول واقع شده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی agreed upon مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )