برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1277 100 1

agribusiness

/ˈæɡrəˌbɪznəs/ /ˈæɡriˌbɪznəs/

(امریکا) کشاورزی و صنایع و خدمات وابسته به آن

بررسی کلمه agribusiness

اسم ( noun )
• : تعریف: large-scale industrial agriculture and related activities such as food-processing, equipment manufacture, and marketing.

واژه agribusiness در جمله های نمونه

1. All too often, agribusiness is regulated from above.
[ترجمه ترگمان]اغلب اوقات، کشاورزی از بالا تنظیم می‌شود
[ترجمه گوگل]اغلب اوقات، تجارت کشاورزی از بالا تنظیم می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Agribusiness refers not just to large-scale rural enterprises, but to concerns which have an integrated system of production and distribution.
[ترجمه ترگمان]Agribusiness نه تنها به شرکت‌های بزرگ روستایی بلکه به نگرانی‌هایی اشاره دارد که یک سیستم یکپارچه تولید و توزیع دارند
[ترجمه گوگل]آژانس تجارت نه تنها به شرکت های بزرگ روستایی اشاره دارد، بلکه به نگرانی هایی که سیستم یکپارچه تولید و توزیع دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Dole, with farmers and agribusiness at the core of his Kansas constituency, has strongly supported tax credits for ethanol.
[ترجمه ترگمان]دول، با کشاورزان و کشاورزی در هسته حوزه انتخاباتی کانزاس، قویا از اعتبارات مالیاتی برای اتانول حمایت کرده‌است
[ترجمه گوگل]دول با کشاورزان و صنایع کشاورزی در خاور میانه کانزاس، از اعتبارات مالیاتی برای اتانول قویا حمایت کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه agribusiness به انگلیسی

agribusiness
• marketing of agricultural products

agribusiness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
کشاورزی تجاری
کیمیا
تجاری سازی محصولات کشاورزی، بازاریابی محصولات کشاورزی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی agribusiness
کلمه : agribusiness
املای فارسی : اگریبوسینس
اشتباه تایپی : شلقهذعسهدثسس
عکس agribusiness : در گوگل

آیا معنی agribusiness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )