برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1358 100 1

aircrew

/ˈerˌkruː/ /ˈeəkruː/

معنی: کارمندان و خلبانان هواپیما
معانی دیگر: خدمه ی هواپیما (یا ناو هوایی)، پروازیار، مهماندار

واژه aircrew در جمله های نمونه

1. Not all the aircrew who flew that night returned.
[ترجمه ترگمان]نه تمام the که اون شب پرواز کردن
[ترجمه گوگل]نه تمام هواپیما که آن شب پرواز کرد بازگشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Other aircrew who died in the crash were . . . In Lyneham, the transport planes were flying again today.
[ترجمه ترگمان]سایر افرادی که در این سانحه کشته شدند، در Lyneham بودند که هواپیماهای حامل بار دیگر در حال پرواز بودند
[ترجمه گوگل]هواپیمای دیگر که در تصادف فوت کرد در Lyneham، هواپیماهای حمل و نقل امروز دوباره پرواز کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This unsettled all aircrew before they even started training at the Operational Training Unit.
[ترجمه ترگمان]این مساله قبل از اینکه آن‌ها شروع به آموزش در واحد آموزش عملیاتی کنند همه جا را آشفته کرد
[ترجمه گوگل]این همه هواپیمای بدون سرنشین قبل از اینکه آنها حتی در واحد آموزش عملیات شروع به آموزش کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Many would-be Aurigny aircrew, some very experienced indeed, have come, tried, failed and gone their way.
...

مترادف aircrew

کارمندان و خلبانان هواپیما (اسم)
aircrew

معنی کلمه aircrew به انگلیسی

aircrew
• crew that operates an aircraft (also air crew)
• the aircrew on a plane are the pilot and other people who are responsible for flying it and for looking after the passengers.

aircrew را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

🐾 مهدی صباغ
کادر پرواز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی aircrew
کلمه : aircrew
املای فارسی : ایرکرو
اشتباه تایپی : شهقزقثص
عکس aircrew : در گوگل

آیا معنی aircrew مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )