برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1328 100 1

aisp


professonals association of information systems کامپیوتر : انجمن متخصصین سیستمهاى اطلاعاتى

مخفف aisp

عبارت کامل: Association of Information Systems Professionals
موضوع: سازمانی
در سال ۱۹۷۲ به عنوان انجمن بین المللی پردازش کلمه تأسیس شد. AISP در تمام دنیا عضو داشته و تنها در بیش از یکصد ناحیه در آمریکا و کانادا بخش هایی را به صورت سازماندهی شده و فعّال در اختیار دارد. عضویت در این سازمان مخصوص کارمندان در سطوح تخصصی و حرفه ای می باشد که در تمام جنبه های سیستم های اطلاعاتی به کار گرفته می شوند.

معنی aisp در دیکشنری تخصصی

[کامپیوتر] انجمن متخصصین سیستمهای اطلاعاتی

aisp را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی aisp
کلمه : aisp
املای فارسی : ایسپ
اشتباه تایپی : شهسح
عکس aisp : در گوگل

آیا معنی aisp مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )