برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1277 100 1

alertness


زیرکى، هشیارى، چابکى روانشناسى : هوشیارى

واژه alertness در جمله های نمونه

1. this job requires constant alertness
این شغل مستلزم هشیاری دایم است.

2. A dog's protective instincts are manifested in increased alertness.
[ترجمه ترگمان]یک غریزه حفاظتی سگ در افزایش هوشیاری آشکار می‌شود
[ترجمه گوگل]غرایز محافظ سگ در افزایش هشیاری ظاهر می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. And alertness that goes untested for too long decays into complacency.
[ترجمه ترگمان]و هشیاری که برای مدتی طولانی تست می‌شود، خیلی زود از بین می‌رود
[ترجمه گوگل]و هوشیاری که برای بیش از حد غرق شدن به حالت آرامش می بخشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The drug improved mental alertness.
[ترجمه ترگمان]این دارو هشیاری روانی را بهبود بخشید
[ترجمه گوگل]این دارو باعث تقویت روحی و روانی می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Daytime carryover effects, such as sleepiness and reduced alertness, are also more pronounced in the medicated elderly.
[ترجمه ترگمان]عوارض ...

معنی کلمه alertness به انگلیسی

alertness
• readiness; wakefulness; carefulness

alertness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
اجیر بودن - خواب آلوده نبودن
محمد خیرخواه
در ادبیات روانشناسی و علوم شناختی به معنای گوش به زنگی است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی alertness
کلمه : alertness
املای فارسی : الرتنس
اشتباه تایپی : شمثقفدثسس
عکس alertness : در گوگل

آیا معنی alertness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )