برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1215 100 1

alive and well


سر و مر و گنده، زنده و پرفعالیت، هنوز در قید حیات و فعال، زنده و پابرجا، زنده و باقی (در مقام یا وضع سابق)

معنی کلمه alive and well به انگلیسی

alive and well
• alive and kicking, living and breathing, alive

alive and well را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی alive and well
کلمه : alive and well
املای فارسی : لایو اند ول
اشتباه تایپی : شمهرث شدی صثمم
عکس alive and well : در گوگل

آیا معنی alive and well مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )