برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1353 100 1

all along


در تمام مدت، از ابتدا، سراسر

بررسی کلمه all along

عبارت ( phrase )
• : تعریف: from the beginning; the whole time.

- He knew all along that he would be famous.
[ترجمه A.A] او از ابتدا میدانست که مشهور خواهد شد
|
[ترجمه ترگمان] او می‌دانست که او مشهور خواهد شد
[ترجمه گوگل] او همه چیز را می دانست که مشهور خواهد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه all along در جمله های نمونه

1. As I had suspected all along, he was not a real policeman.
[ترجمه A.A] همانطور که از اولش شک کرده بودم او یک پلیس واقعی نبود
|
[ترجمه ترگمان]همان طور که من در تمام این مدت مظنون بودم، او یک پلیس واقعی نبود
[ترجمه گوگل]همانطور که من همگی مشکوک بودم، او یک پلیس واقعی نبود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The enemy is surrendering all along the line.
[ترجمه A.A] دشمن در سراسر پیاده نظام در حال تسلیم شدن است
|
[ترجمه ترگمان]دشمن در حال تسلیم شدن در امتداد خط است
[ترجمه گوگل]دشمن تمام خطوط را تسخیر می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Minor skirmishes broke out all along the border.
[ترجمه ترگمان]کشمکش‌های کوچک تمام طول مرزها را درهم ...

معنی عبارات مرتبط با all along به فارسی

1- همه جا، هرجا 2- درهر مرحله (از رویدادها)، درامتدادهمه خط، در همه جا کامیاب

معنی کلمه all along به انگلیسی

all along
• from the first, from the beginning, throughout, all the time
all along the line
• all the way, the entire time

all along را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مینو
از همون اول
Nazi
all the time,from the beginnin(with out Chang)
چیزی که غیر قابل تغییر است ،در همه شرایط به طور کلی
علی فرهادی
در تمام طول این مدت،همه این مدت ،

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی all along
کلمه : all along
املای فارسی : الله الونگ
اشتباه تایپی : شمم شمخدل
عکس all along : در گوگل

آیا معنی all along مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )