برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
all - hands - on - deck

all hands on deck

all hands on deck را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خشایار نوروزی
بانگ یا آژیری که در کشتی بکار میرود برای اگاه کردن کارکنان که همه باید روی عرشه باشند
شیرین زمانی
با تمام توان برای انجام کاری مهیا شدن.
مسیح
با تمام توان به پیش
Shirinbahari
همکاری گروهی مورد نیازه
دریا
کمک همگی با هم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی all hands on deck مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )