برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1319 100 1

all the way


1- در هر حال، با این همه، 2- علی السویه، بی تفاوت، 1- سرتاسر، از اول تا آخر، تا آخرین حد یا محل 2- کاملا، صد در صد

واژه all the way در جمله های نمونه

1. A merry heart goes all the way.
[ترجمه ترگمان]قلب شاد همه راه را می‌پیماید
[ترجمه گوگل]قلب شاد و سرحال همه چیز را می زند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We can go all the way by motorboat.
[ترجمه ترگمان] میتونیم با قایق موتوری بریم
[ترجمه گوگل]ما می توانیم با قایق موتوری تمام راه برویم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I nearly killed myself carrying that suitcase all the way here.
[ترجمه ترگمان]نزدیک بود خودم را بکشم که این چمدان را تا اینجا حمل کنم
[ترجمه گوگل]من تقریبا خودم را کشتم که این چمدان را در اینجا حمل می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. If I can be pure all the way to the end.
[ترجمه ترگمان]اگر بتوانم تمام راه را تا آخر عمرم پاک کنم
[ترجمه گوگل]اگر بتوانم تمام راه را به پایان برسانم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

معنی کلمه all the way به انگلیسی

all the way
• throughout the entire way, all along; until the end, until the conclusion
go all the way
• traverse the whole distance; have full sexual relations, have intercourse (slang)

all the way را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
کاملاً

https://idioms.thefreedictionary.com/all the way
سعید صفاری مقدم
- تمام و کمال، همه جوره، کاملاً، تا هرقدر که امکانش باشه، تا اونجایی که جا داره، بطورکامل، تمام قد
- در تمام طول مسیر، کل راه، از ابتدا تا انتهای مسیر/یک فاصله(طولی یا عرضی)
- با تمام مخلفات(در مورد غذا)
میثم پیرحیاتی
sex
they went all the way
آنها باهم سکس داشتند
Shirinbahari
کاملا. تاحد ممکن
If you want to bring it up with the boss, I'll support you all the way
میلاد علی پور
سرتاسر، سراسر، به کلی، یکسر، کُلا، تماما

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی all the way
کلمه : all the way
املای فارسی : الله تاه وای
اشتباه تایپی : شمم فاث صشغ
عکس all the way : در گوگل

آیا معنی all the way مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )