برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1279 100 1

all time


همیشگی،بی‌سابقه،بالا یا پایین‌ترین حد

بررسی کلمه all time

صفت ( adjective )
• : تعریف: of all time; never greater; unsurpassed.

- Our spirits were at an all-time low.
[ترجمه ترگمان] روحیه ما همیشه کوتاه بود
[ترجمه گوگل] ارواح ما در تمام زمان ها کم بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

معنی کلمه all time به انگلیسی

all time
• of all time; never better; unexcelled, unsurpassed (e.g. "an all-time favorite movie")
• if something is the all-time best, at an all-time low, and so on, it is the best or lowest that there has ever been.

all time را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
بی سابقه
;adj. (always used before a noun) an all-time high, low, best, etc. is the highest, lowest, best, etc. level that has ever been
; regarded as such in its entire history
more than all others have ever been

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی all time
کلمه : all time
املای فارسی : الله تیم
اشتباه تایپی : شمم فهئث
عکس all time : در گوگل

آیا معنی all time مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )