برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1325 100 1

allegedly

بررسی کلمه allegedly

قید ( adverb )
• : تعریف: according to what has been alleged.

- The man who allegedly robbed the bank is now in police custody.
[ترجمه ترگمان] مردی که گفته می‌شود از بانک دزدی کرده‌است اکنون در بازداشت پلیس قرار دارد
[ترجمه گوگل] مردی که ادعا می کند این بانک را سرقت کرده است اکنون در بازداشت پلیس است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Allegedly, she speaks six languages, but no one has ever heard her speak anything but English and French.
[ترجمه ترگمان] علی الظاهر او شش زبان سخن می‌گوید، اما تاکنون کسی نشنیده است که او جز انگلیسی و فرانسه حرف بزند
[ترجمه گوگل] ظاهرا، او شش زبان صحبت می کند، اما هیچ کس تا به حال شنیده است که او صحبت نمی کند به جز انگلیسی و فرانسوی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه allegedly در جمله های نمونه

1. the crimes he allegedly committed
جنایاتی که ادعا می‌شد او مرتکب شده است

2. Many millions of people have allegedly seen UFOs in the USA.
[ترجمه ترگمان]گفته می‌شود که میلیون ها نفر از مردم بشقاب‌پرنده را دیده‌اند
[ترجمه گوگل]بسیاری از میلیون ها نفر گفته اند که UFO ها در ایالات متحده آمریکا دیده می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He was allegedly confined in a narrow, dark room for two months.
[ترجمه ترگمان]او به مدت دو ماه در یک اتاق تاریک و تاریک محبوس شد
[ترجمه گوگل]او ادعا در یک اتاق باریک و تاریک به مدت دو ماه محدود شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. That's where he allegedly killed his wife.
[ترجمه ترگمان]این جایی است که گفته می‌شود همسرش را کشته‌است
[ترجمه گوگل]این جایی است که وی گفته که همسرش را کشته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. She allegedly has a $500-a-day coke habit.
[ترجمه ترگمان]گفته می‌شود که او یک عادت ماهیانه ۵ ...

معنی کلمه allegedly به انگلیسی

allegedly
• apparently, seemingly
allegedly involved
• suspected of taking part, accused of participating
allegedly slain
• reportedly killed, ostensibly murdered

allegedly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Saharnaz
اینطور گفته می شود که..
مینا
گمان میرود که
اصحابی
بنا به اظهارات ...
دانیال
ظاهرا، اینطور که بنظر میرسد
مرتضی
از قرار معلوم
Mehdi
آورده‌اند که
فرهاد سليمان‌نژاد
بنابه‌ادعا
Sepehr peymanyar
ظاهرا
میلاد علی پور
طبق ادعا، که ادعا می کرد، که مدعی بود

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی allegedly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )