برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

alongside love

alongside love را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محسن❤️رضوي❤️ستاره
در كنار ، alongside Love در كنار عشق
The soul of my soul is dependent on John Mohsen
جون من به جان محسن وابسته است
My soul depends on being alongside Mohsen
روحي تعتمد على التواجد إلي جانب محسن
جان من وابسته به بودن در كنار محسن است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی alongside love مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )