برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1290 100 1

always

/ˈɒˌlwez/ /ˈɔːlweɪz/

معنی: همیشه، همواره، همه وقت
معانی دیگر: پیوسته، مداوما، بی وقفه، در هر موقع، به دلخواه

بررسی کلمه always

قید ( adverb )
(1) تعریف: without stopping; forever.
مترادف: constantly, continually, continuously, ever, forever, incessantly, perpetually, repeatedly, unceasingly
متضاد: never
مشابه: eternally, evermore, regularly

- We will not always be here, but the universe will.
[ترجمه parsa] ما همواره در اینجا نخواهیم بود؛اما جهان خواهد بود
|
[ترجمه 09] ما همیشه در اینجا(زمین)نمی مانیم ،اما جهان باپرجا خواهدبود
|
[ترجمه ترگمان] ما همیشه اینجا نخواهیم بود، اما جهان خواهد کرد
[ترجمه گوگل] ما همیشه در اینجا نخواهیم بود، اما جهان خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: without alteration or deviation; invariably.
مترادف: consistently, constantly, invariably
متضاد: never
مشابه: inevitably

- He always orders a s ...

واژه always در جمله های نمونه

1. always changing
دایما در حال تغییر

2. always follow the (golden) mean!
همیشه میانه‌روی کن‌!

3. always have an alternative plan because the original one may prove impractical
همیشه یک نقشه‌ی ثانوی داشته باش چون ممکن است نقشه‌ی اصلی عملی نباشد.

4. always ready for an excuse
همیشه منتظر بهانه

5. always take the straight road!
همیشه صراط مستقیم را برگزین‌!

6. always tell the truth
همیشه راست بگو.

7. always put your best foot forward
همیشه ویژگی‌های خوب خود را مورد تاکید قرار بده

8. akbar always wants to spy into other people's private affairs
اکبر همیشه می‌خواهد از کارهای خصوصی دیگران سر در بیاورد.

9. blood always demands revenge
خونریزی همیشه انتقام می‌طلبد.

10. cyrus always steers the conversation into subjects in which he is interested
سیروس همیشه صحبت را به مطالب مورد علاقه‌ی خودش می‌کشاند.

11. he always apes his teacher
او همیشه ادای معلمش را در می‌آورد.

12. he always comes late
او همیشه دیر می‌آید. ...

مترادف always

همیشه (قید)
ay , aye , evermore , still , always , ever
همواره (قید)
on , always , ever
همه وقت (قید)
always

معنی عبارات مرتبط با always به فارسی

همیشه ویژگی های خوب خود را مورد تاکید قرار بده

معنی کلمه always به انگلیسی

always
• constantly, without stopping
• you use always to say that something is done all the time, or is the case all the time.
• you can also use always to say that something will continue to be done, or will continue to be the case at all times in the future.
• if you say that someone can always take a particular course of action, you mean that they will have the opportunity to try it later if other methods are unsuccessful.
always busy
• constantly occupied; forever engaged (of a telephone line)
always on the lookout
• always watchful, constantly cautious, always aware
always on top
• (computers) application on top of other applications
always pay off
• always repay debts, never be in debt
always supposing
• always on the condition that, always on the assumption that
as always
• like always, as usual

always را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

meysam
All the time
sepiiide
فور اور همیشه همیشگی ابدی بی نهایت
یاسمن
هر زمان
Bahar
every time
.
همیشه
خورشيدوند
I'm always studying
من هميشه در حال مطالعه هستم🌟〽️
يار دلواري
I will always love you and stay with you in all circumstances
من هميشه در هر شرايطي تا اخر عمرم دوستت خواهم داشت و در كنارت خواهم بود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی always
کلمه : always
املای فارسی : همیشه
اشتباه تایپی : شمصشغس
عکس always : در گوگل

آیا معنی always مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )