برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1354 100 1

amiability

/ˌemiəˈbɪləti/ /ˌeɪmiəˈbɪləti/

معنی: خوش ایند، خوش رویی، مهربانی، خوش قلبی، دلپذیری، شیرینی
معانی دیگر: خوش مشربی

واژه amiability در جمله های نمونه

1. I hate all that false amiability that goes on at parties.
[ترجمه حمید سرفرازیان] من از مهربانی قلابی که در مهمانی ها شکل میگیرد متنفرم.
|
[ترجمه ترگمان]من از همه مهربونی دروغین که تو پارتی‌ها می گذره متنفرم
[ترجمه گوگل]من از همه تقدیرات دروغین که در احزاب اتفاق می افتد متنفرم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I found his amiability charming.
[ترجمه ترگمان]من او را جذاب و جذاب یافته بودم
[ترجمه گوگل]من محبت آمیز خود را جذاب پیدا کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Her Beauty and amiaBility won upon him.
[ترجمه ترگمان]Beauty و amiability بر او پیروز شدند
[ترجمه گوگل]زیبایی و amiaBility او بر او برنده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. His pleasant, somewhat ordi ...

مترادف amiability

خوش ایند (اسم)
flattery , affability , amiability , compliment
خوش رویی (اسم)
beauty , affability , amiability , geniality , neighborliness , cordiality , hospitality , attractiveness , handsomeness
مهربانی (اسم)
affection , affability , amiability , cordiality , kindness , tenderness , love , kindliness , benignity , loving kindness , tender-heartedness , warm-heartedness
خوش قلبی (اسم)
amiability , kindness , charity , large-heartedness
دلپذیری (اسم)
amiability , palatability , nicety
شیرینی (اسم)
amiability , confetti , pastry , sugar , cookie , confection , cooky , bonbon , marzipan , goody , floating island , sweetmeat

معنی عبارات مرتبط با amiability به فارسی

دلپذیری، شیرینی، مهربانی، خوش مشربی

معنی کلمه amiability به انگلیسی

amiability
• friendliness; pleasantness, agreeableness; hospitality, cordiality
• amiability is the quality in people of being friendly and pleasant.

amiability را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی amiability
کلمه : amiability
املای فارسی : امیبیلیتی
اشتباه تایپی : شئهشذهمهفغ
عکس amiability : در گوگل

آیا معنی amiability مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )