انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 953 100 1

ampulla

تلفظ ampulla
تلفظ ampulla به آمریکایی تلفظ ampulla به انگلیسی

(یونان و روم باستان) بطری گرد و دارای دو دسته، تنگ دسته دار، کیسک، فراخی، بخش متسع یک مجرا

بررسی کلمه ampulla

اسم ( noun )
حالات: ampullae
(1) تعریف: a round bottle with two handles, used by the ancient Romans for wine, oil, or perfume.

(2) تعریف: an enlarged part of a tube or canal, as of a milk canal in the milk-secreting glands of a mammal.

واژه ampulla در جمله های نمونه

1. Objective: Ampulla being obstructed can cause cholestasis and pancreatic juice regurgitation.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هدف: Ampulla بودن می‌تواند باعث ایجاد cholestasis و regurgitation juice شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هدف: از بین رفتن Ampulla می تواند باعث فلج شست و شل و پانکراس شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. The ampulla comprises about half of the oviductal length.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]The حدود نیمی از طول oviductal را تشکیل می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آمپولا حدود نیمی از طول تخم تخمدان را تشکیل می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. The ampulla and isthmus of uterine tube consists of mucous tunic. . .
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]The و isthmus از لوله رحمی حاوی tunic mucous است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آمپول و ساقه لوله لوله رحم شامل لباس های مخاطی می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Peripheral lesion of head and ampulla of pancreas; Ultrophonic probe; Partition rotation; Screening; Lesion.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ضایعه محیطی سر و ampulla لوزالمعده؛ پروب Ultrophonic؛ گردش افراز؛ غربالگری؛ غربالگری
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ضایعه محیطی سر و آمپول لوزالمعده؛ پروب Ultrophonic؛ چرخش پارتیشن؛ غربالگری؛ زخم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Objective To observe the features of vortex ampulla and its collecting veins in normal eyes.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هدف مشاهده ویژگی‌های of vortex و veins آن در چشم‌های عادی
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هدف مشاهده ویژگی های آمپولا vortex و رگ های جمع آوری آن در چشم های معمولی
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. It is suggested that the development of epithelial cells in isthmus of fetal fallopian tube should be earlier than that in ampulla and fimbria.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پیشنهاد شده‌است که توسعه سلول‌های اپی تلیال در isthmus از لوله fallopian جنینی باید زودتر از آن در ampulla و fimbria باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پيشنهاد مي شود كه توسعه سلول هاي اپي تليال در انتهاي لوله جنسي فالوپي قبل از آن در ampulla و fimbria باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Objective:To evaluate CT diagnostic value of carcinoma of vaters ampulla .
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هدف: ارزیابی ارزش تشخیصی CT of ampulla
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هدف: ارزيابی ارزش تشخيصي CT در کارسينوم Vampire Ampulla
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Objective:To evaluate the role of computed tomography (CT), in diagnosis of the duodenal ampulla cancer.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هدف: ارزیابی نقش پرتونگاری محاسبه‌شده (CT)در تشخیص سرطان duodenal
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هدف: ارزيابی نقش توموگرافی کامپیوتری (CT) در تشخيص سرطان آمپولا دوازدهه
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Objective : To evaluate the value of CT and MRI in diagnosis of cancer around ampulla.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هدف: ارزیابی ارزش CT و MRI در تشخیص سرطان در اطراف ampulla
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هدف: ارزيابی ارزش CT و MRI در تشخيص سرطان در اطراف آمپولا
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Objective To probe the value of gastroduodenal water window in ultrasonic diagnosis of ampulla carcinoma.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هدف بررسی ارزش پنجره آب gastroduodenal در تشخیص فراصوتی of
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هدف بررسی ارزش پنجره آب معدنی در تشخیص اولتراسونیک کارسینوم آمپولا
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Objective To evaluate the effect of plastic operation of ampulla after anterior resection for low rectal carcinoma.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هدف ارزیابی اثر عملیات پلاستیکی of پس از resection قدامی برای carcinoma کم مقعد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هدف: ارزيابي اثر عملكرد پلاستيكي آمپول بعد از رزكسيون قدامي براي كارسينوم كوچك ركتوم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Methods: The CT and MRI studies of 37 cases with cancer around ampulla confirmed by surgical pathology were reviewed retrospectively and compared with the CT findings of 25 cases of normal abdomen.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]روش‌های: CT و MRI از ۳۷ مورد مبتلا به سرطان در اطراف ampulla تایید شده توسط آسیب‌شناسی جراحی به صورت گذشته‌نگر مورد بررسی قرار گرفت و با یافته‌های CT از ۲۵ مورد شکم نرمال مقایسه شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]روش ها: مطالعات CT و MRI 37 بيمار مبتلا به سرطان در اطراف آمپولا که توسط پاتولوژي جراحي مورد تاييد قرار گرفته بودند، به صورت گذشته نگر بررسي شدند و در مقايسه با يافته هاي CT در 25 مورد شکم طبيعي مورد بررسي قرار گرفتند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. The shape of renal hilus is rhombus and irregularfrequently. The renal pelvis appears in shape of ampulla in most of the cases. The shape ofthe kidney does not correlate with age and sex.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]شکل hilus کلیوی، rhombus و irregularfrequently است لگن کلیه به شکل of در اکثر موارد ظاهر می‌شود شکل کلیه با سن و رابطه ارتباط ندارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شکل لوپ های کلیوی رامبوس و نامنظم است لگن کلیه در اکثر موارد به شکل ampulla ظاهر می شود شکل کلیه با سن و جنس رابطه ندارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. In ultrasonic diagnosis of duodenum cancer 7 cases, the 5 cases was correct and another carcinoma of ampulla of Vater 2 cases were identified.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در تشخیص فراصوتی از سرطان duodenum در ۷ مورد، ۵ مورد درست بوده و یک carcinoma دیگر از ampulla مورد ۲ مورد شناسایی قرار گرفته‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در تشخیص اولتراسونیک سرطان دوازدهه 7 مورد، 5 مورد درست بوده و کارسینوم دیگری از آمپولا ویت 2 مورد شناسایی شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی ampulla در دیکشنری تخصصی

ampulla
[علوم دامی] آمپولا ؛ بخشی از اویداکت در ماده و قسمتی از وازدفران که متسع شده است .

معنی کلمه ampulla به انگلیسی

ampulla
• pitcher used in christian ceremonies (holds wine, water or oil)

ampulla را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی ampulla

فریماه رفیعی ٠٠:٣٠ - ١٣٩٧/١٠/٢٤
بخشی از لوله ی رحم (آمپولا)
|

امیرمحمد علیزاده ٢٣:١٦ - ١٣٩٨/٠٣/٣٠
بخش تحتانی رکتوم (راست روده) که متسع شده است.
|

پیشنهاد شما درباره معنی ampullaنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ampulla
کلمه : ampulla
املای فارسی : امپوللا
اشتباه تایپی : شئحعممش
عکس ampulla : در گوگل


آیا معنی ampulla مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )