برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1286 100 1

andes


کوه های آند (در امتداد بخش باختری امریکای جنوبی)

بررسی کلمه andes

اسم جمع ( plural noun )
• : تعریف: a mountain range that extends the length of the South American western coast.

واژه andes در جمله های نمونه

1. The rainy season in the Andes normally starts in December.
[ترجمه ترگمان]فصل بارندگی در کوه‌های آند در ماه دسامبر آغاز می‌شود
[ترجمه گوگل]فصل بارانی در آند به طور معمول در دسامبر شروع می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The Andes stretch for 7250 km along the west coast of South America.
[ترجمه ترگمان]رشته‌کوه‌های آند برای ۷۲۵۰ کیلومتر در امتداد ساحل غربی آمریکای جنوبی ادامه دارد
[ترجمه گوگل]آند به طول 7250 کیلومتر در امتداد ساحل غربی آمریکای جنوبی گسترش می یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In the background the bleak, craggy, high Andes landscape of Potosi - the mining heartland they are abandoning.
[ترجمه ترگمان]در پس‌زمینه کوه‌های مه‌آلود، پر شیب و ارتفاعات آند پوتوسی، مرکز استخراج معدن، آن‌ها رها شده‌اند
[ترجمه گوگل]در پس زمینه چشم انداز قریب به اتفاق، پر زرق و برق، آند آندز از Potosi - سرزمین قلب آنها رها
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Any plate tectonics model of the Andes must in fact account for the uplift essentially in terms of vertical tectonics.
[تر ...

معنی کلمه andes به انگلیسی

andes
• mountain range extending along the western side of south america

andes را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

NeginNk
Andes mountains بلند ترین رشته کوه دنيا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی andes
کلمه : andes
املای فارسی : آندس
اشتباه تایپی : شدیثس
عکس andes : در گوگل

آیا معنی andes مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )