برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1282 100 1

android

/ˈænˈdrɔɪd/ /ˈændrɔɪd/

(در داستان های شبه علمی) آدم ماشینی، انسان واره، مانندادم، ادم سان

بررسی کلمه android

اسم ( noun )
• : تعریف: a robot or machine having human characteristics.

واژه android در جمله های نمونه

1. The android tutor had a special location unit.
[ترجمه ترگمان]مربی android یک واحد ویژه مکان یاب داشت
[ترجمه گوگل]معلم اندروید یک واحد مکان خاص داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. His modest needs were served by an android called Marnya.
[ترجمه ترگمان]نیازهای modest به وسیله an به نام Marnya سرو می‌شد
[ترجمه گوگل]نیازهای مدرن او توسط اندرویدی به نام 'مارنی' خدمت کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Although aware he was an android, she had thought for a few seconds before removing her clothes.
[ترجمه ترگمان]هرچند می‌دانست که او یک آندرویده، چند ثانیه قبل از اینکه لباس‌هایش را در بیاورد فکر کرده بود
[ترجمه گوگل]اگرچه آگاه بود که اندرویدی بود، قبل از از بین بردن لباس هایش چند ثانیه پیش فکر کرده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Bernice had tried to explain to her android companion about the man who had saved her from drowning in the quicksand.
[ترجمه ترگمان]برنیس تلاش کرده بود که درباره مردی که او را از غرق شدن در ماسه نجات داده بود توضیح دهد ...

معنی android در دیکشنری تخصصی

android
[کامپیوتر] نام یک آدم مکانیکی که شبیه انسان مذکر است.

معنی کلمه android به انگلیسی

android
• automaton in human form

android را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرزام زمانی
هوش مصنوعی آدم نما
مرتضی بزرگیان
ربات انسان‌نما

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی android
کلمه : android
املای فارسی : اندروید
اشتباه تایپی : شدیقخهی
عکس android : در گوگل

آیا معنی android مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )