برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1292 100 1

anime

/ˈænɪmeɪ/ /ˈænɪmeɪ/

(noun) (انواع صمغهایی که از برخی درختان حاره به دست می‌آید) صمغ آنیمه

بررسی کلمه anime

اسم ( noun )
حالات: anime, animes
• : تعریف: an animated film or video that, typically, is of Japanese origin, is richly illustrated, and employs magical characters and themes.

واژه anime در جمله های نمونه

1. The anime consists of 5episodes and a full - length movie.
[ترجمه ترگمان]این انیمیشن شامل ۵ قسمت و یک فیلم کامل است
[ترجمه گوگل]این انیمیشن شامل 5 episodes و یک فیلم کامل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Can't live without favorite songs, anime s and dramas!
[ترجمه ترگمان]بدون آهنگ، anime و نمایشنامه‌های مورد علاقه زندگی کنید!
[ترجمه گوگل]نمی توان بدون آهنگ های مورد علاقه، انیمیشن ها و درام ها زندگی کرد!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Let us research Anime deeply together, apart, we can talk about something happened around us!
[ترجمه ترگمان]بیایید به طور عمیق با هم تحقیق کنیم، جدا، ما می‌توانیم در مورد چیزی که در اطرافمان رخ می‌دهد صحبت کنیم!
[ترجمه گوگل]اجازه دهید ما را به طور عمیق با هم تحقیق کنیم، ما می توانیم درباره چیزی که در اطرافمان اتفاق افتاده صحبت کنیم!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This is "Sadness and Sorrow" from the anime, Naruto. It sounds very beautiful on the ocarina and I hope you enjoy it!
[ترجمه ترگمان]این \"غم و ا ...

معنی کلمه anime به انگلیسی

anime
• japanese animated film industry; type of ancient armor made from interconnected horizontal strips of metal

anime را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hideyoshj
انیمیشن هایی که توسط ژاپن ساخته شده اند و با کارتون و انیمیشن های دیگر" فرق دارند"
sara
انیمیشن ژاپنی . یا سبکی از انیمیشن
RezaRashnavadi
انیمیشن/کارتون هایی که توسط ژاپن ساخته میشه
دکتر محمدرضا ایوبی صانع
a style of Japanese film and television animation, typically aimed at adults as well as children

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی anime
کلمه : anime
املای فارسی : انیمه
اشتباه تایپی : شدهئث
عکس anime : در گوگل

آیا معنی anime مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )