برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1189 100 1

anode

/ˈænoʊd/ /ˈænəʊd/

معنی: قطب مثبت، الکترود مثبت یا اند، انود
معانی دیگر: (برق و الکترونیک) آند، الکترود مثبت، برق قطب مثبت در پیل الکتریکی

بررسی کلمه anode

اسم ( noun )
• : تعریف: the negative terminal of a battery. (Cf. cathode.)

واژه anode در جمله های نمونه

1. anode efficiency
بازده آند

2. anode fall
افت فشار آند

3. anode shield
پوشش آند

4. A red wire is often attached to the anode.
[ترجمه ترگمان]یک سیم قرمز اغلب به آند متصل می‌شود
[ترجمه گوگل]سیم قرمز اغلب به آند متصل می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The metal is thereby stripped off the anode.
[ترجمه ترگمان]این فلز در نتیجه آند را تخلیه می‌کند
[ترجمه گوگل]بدین ترتیب فلز از بین می رود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. A battery is connected to the anode and cathode via leads A and C respectively.
[ترجمه ترگمان]باتری به ترتیب به آند و کاتد به ترتیب به آند و کاتد متصل می‌شود
[ترجمه گوگل]باتری به ترتیب با A و C به آند و کاتد وصل می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The anode effect is a characteristic phenomenon in molten salts electrolysis, especially in aluminium ...

مترادف anode

قطب مثبت (اسم)
anode , zincoid
الکترود مثبت یا اند (اسم)
anode
انود (اسم)
anode

معنی عبارات مرتبط با anode به فارسی

بازده آند
افت فشار آند
پوشش آند

معنی anode در دیکشنری تخصصی

anode
[شیمی] آند، الکترود مثبت ، قطب مثبت
[برق و الکترونیک] آند 1. سر مثبت پیل یا باتری . شارش الکترون ها به اطراف آند و از طریق بار است حال آنکه جریان الکترون ها از آند به طرف بار تعریف می شود . 2. [ نماد ای] سر مثبت لامپ الکترونی . الکترون ها از طریق لامپ به طرف آند و از آنجا به سر مثبت منبع ولتاژ متصل به آن جاری می شوند . جوشن ( پی ال ای تی ایی) نیز نامیده می شود . 3. یک سر دیود نیمرسانا که جریان مستقیم از مدار بیرونی به طرف آن جاری می شود . جریان الکتریکی در داخل دیود از آند به کاتد است ، بنابراین شار الکترون ها در درون دیود از کاتد به آند و سپس از آند به طرف مدار بیرونی است . - آند ، قطب مثبت
[نساجی] قطب مثبت - آند
[برق و الکترونیک] ولتاژ شکست آند ولتاژ آند برای رسانش در دو سر شکاف اصلی یک لامپ گازی در شرایطی که شکاف راه انداز رسانا نباشد و همه عناصر دیگر لامپ در پتانسیل کاتد باشند.
[برق و الکترونیک] مشخصه ی آند نموداری که چگونگی تأثیر تغییرات ولتاژ آند بر جریان آند یک لامپ الکترونی را نشان می دهد.
[برق و الکترونیک] مدار آند ؛ مدار جوشن مداری که دارای منبع ولتاژ آندی و سایر اجزای متصل بین کاتد آند لامپ الکترونی است .
[برق و الکترونیک] جریان آندی
[برق و الکترونیک] جریان آند؛ جریان جوشن جریان الکترونی گذرنده از لامپ الکترونی بین کاتد تا آند .
[برق و الکترونیک] فضای تاریک آند منطقه ی تاریک و باریک در ک ...

معنی کلمه anode به انگلیسی

anode
• positively charged electrode (electricity)
• an anode is the positive electrode in a cell such as a battery; a technical term in physics.

anode را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرزاد زارع
اند در واقع قطب منفی باتری یا جریان مستقیم هستش،. تو رشته برق

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی anode
کلمه : anode
املای فارسی : آند
اشتباه تایپی : شدخیث
عکس anode : در گوگل

آیا معنی anode مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )