برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1287 100 1

anonymous

/əˈnɑːnəməs/ /əˈnɒnɪməs/

معنی: بی نام، دارای نام مستعار، تخلصی
معانی دیگر: گمنام، انام، ناشناس، بی نام و نشان، لاادری

بررسی کلمه anonymous

صفت ( adjective )
مشتقات: anonymously (adv.)
• : تعریف: of unknown identity, as an author or donor.
مترادف: innominate, nameless
مشابه: faceless, unknown

- The crime was reported by an anonymous caller.
[ترجمه ترگمان] این جرم توسط یک فرد ناشناس گزارش شده‌است
[ترجمه گوگل] این جرم توسط یک تماس دهنده ناشناس گزارش شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The donor of the gift wished to remain anonymous.
[ترجمه سعید] اهدا کننده هدیه خواسته که ناشناس بماند.
|
[ترجمه ترگمان] اهدا کننده کادو می‌خواست ناشناس باقی بمونه
[ترجمه گوگل] اهدا کننده هدیه ای که ناخواسته باقی مانده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه anonymous در جمله های نمونه

1. an anonymous man found the purse and gave it to the police
مرد ناشناسی کیف پول را پیدا کرد و تحویل پلیس داد.

2. he preferred to remain anonymous
او ترجیح داد که گمنام باقی بماند.

3. a tip-off given by an anonymous person led to the arrest of the accused
هشداری که از سوی شخص ناشناس داده شده بود منجر به بازداشت متهم شد.

4. I'm not prepared to give credence to anonymous complaints.
[ترجمه ترگمان]من آماده نیستم که به credence to کنم
[ترجمه گوگل]من آماده نیستم به شکایات ناشناس بیایم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. An anonymous businesswoman donated one million dollars to the charity.
[ترجمه ترگمان]یک تاجر ناشناس یک میلیون دلار به موسسه خیریه اهدا کرد
[ترجمه گوگل]یک خانم ناشناس یک میلیون دلار به خیریه اهدا کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Founded in 1935 in Ohio, Alcoholics Anonymous is now a world-wide organization.
[ترجمه ترگمان]تاسیس‌شده در سال ۱۹۳۵ در اوهایو، Alcoholics ناشناس یک سازمان جهانی است
[ترجمه گوگل]Alcoholics Anonymous که در سال ...

مترادف anonymous

بی نام (صفت)
anonymous , nameless , untitled
دارای نام مستعار (صفت)
anonymous
تخلصی (صفت)
anonymous

معنی عبارات مرتبط با anonymous به فارسی

(امریکا) سازمان الکلی های گمنام (که کارش کمک به افراد الکلی بدون افشای نام آنها است)

معنی anonymous در دیکشنری تخصصی

anonymous
[کامپیوتر] بی نام .
[کامپیوتر] نگاه کنید به اف تی پی
[حقوق] شرکت بی نام (شرکتی که به نام هیچیک از شرکاء نباشد)
[برق و الکترونیک] نامه رسان گمنام

معنی کلمه anonymous به انگلیسی

anonymous
• nameless, of an unknown person
• if you remain anonymous when you do something, you do not let people know that you were the person who did it.
• something that is anonymous does not reveal who you are.
• you can say that something is anonymous when it has no interesting features.
anonymous appeal
• application from an unknown person, appeal from an unknown person
anonymous donation
• donation which has been made by a nameless donor, donation by an anonymous giver
anonymous email
• electronic mail message that is sent by a third party in order to preserve the secrecy of the sender's identity
anonymous ftp
• (internet) widely-used protocol that allows users to access files from an internet ftp site without requiring user identification
anonymous letter
• letter written by a nameless author, letter by an unknown person
anonymous post
• letter sent on the internet with its sender's identity hidden
anonymous remailer
• internet site that anonymously forwards user email messages to various addresses (by omitting the user's identity before sending the messages)
anonymous server
• server which allows one to send letters or messages through it in a manner that hides the sender's identity
anonymous testing
• testing in which the one being tested remains nameless
anonymous work
• creation by an unknown artist
alcoholics anonymous
• organization which provides group meetings and group support for ...

anonymous را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

😍 😘elahe😘😍
Enormous means very large or great.
نلی
عادی، معمولی
علی
مستقل
Reyhane
بی اسم گمنام ناشناخته

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی anonymous
کلمه : anonymous
املای فارسی : اننیموس
اشتباه تایپی : شدخدغئخعس
عکس anonymous : در گوگل

آیا معنی anonymous مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )