انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1095 100 1

anonymously

تلفظ anonymously
تلفظ anonymously به آمریکایی تلفظ anonymously به انگلیسی

واژه anonymously در جمله های نمونه

1. you can send your complaints anonymously
ترجمه می توانید شکایات خود را بدون ذکر نام ارسال نمایید.

2. The latest photographs were sent anonymously to the magazine's Paris headquarters.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آخرین عکس به طور ناشناس به دفتر مرکزی پاریس ارسال شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آخرین عکس ها به طور ناشناس به ستاد پاریس مجله ارسال شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Acting on information given to them anonymously, the police arrested him.
ترجمه کاربر [ترجمه مصطفا] بر اساس اطلاعاتی که به صورت ناشناس به آنها داده شد پلیس او را دستگیر کرد
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پلیس براساس اطلاعاتی که به طور ناشناس به آن‌ها داده شد او را دستگیر کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پلیس دستگیرش را بر اساس اطلاعاتی که به آنها داده شده ناشناس است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. TheBurglar. com invites people to anonymously post details of stolen goods.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]TheBurglar com افراد را دعوت می‌کند تا به طور ناشناس جزئیات کالاهای مسروقه را ارسال کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]TheBurglar com از مردم دعوت می کند تا به صورت ناشناس اطلاعات مربوط به محصولات سرقت شده را ارسال کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. The surprising thing is that he published this anonymously.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نکته شگفت‌انگیز این است که او این موضوع را بدون نام منتشر کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]چیز شگفت آور این است که او ناشناس آن را منتشر کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. The are willing to describe cases anonymously, though it would be more helpful if people were prepared to be named.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]افراد حاضر در توصیف پرونده‌ها بدون نام هستند، هر چند که اگر مردم آماده باشند که نام گذاری شوند، مفیدتر خواهد بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مایلند موارد را به طور ناشناس توضیح دهند، اگرچه افرادی که برای نامگذاری آماده بودند مفیدتر بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Students were asked to complete, anonymously, after each course, a three-page questionnaire dealing with the above-mentioned aspects.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پس از هر دوره، از دانشجویان خواسته شد تا بدون نام، یک پرسشنامه ۳ صفحه‌ای که با جنبه‌های ذکر شده در بالا سر و کار دارند، تکمیل شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دانش آموزان خواسته شد که ناشنوا پس از هر درس یک پرسشنامه سه صفحه ای در مورد جنبه های ذکر شده ذکر شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. One woman writing anonymously to a women's magazine told of her distress at a particularly dehumanizing gynaecological examination.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]زنی که به طور ناشناس به مجله زنان نامه نوشت، از پریشانی او در امتحان dehumanizing particularly خبر داد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک زن به طور ناشناس به یک مجله زن گفت که در مورد پریشانی او در معاینه زنان بخصوصی غیر انسانی
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Votes are taken anonymously, as is the continental tradition, by a show of hands.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]رای‌گیری بصورت بی‌نام انجام می‌شود، همانطور که سنت قاره‌ای، با نمایش دست‌ها انجام می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]رای دادن به صورت ناشناس، به عنوان سنت قاره ای، با نشان دادن دست
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Now you can anonymously let it all hang out online.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]حالا می‌توانید به طور ناشناس اجازه دهید همه آن را به صورت آنلاین رها کنید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]حالا شما می توانید به طور ناشناس بگذارید همه آن را آنلاین بشنود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. The brewery employs people to visit its pubs anonymously to quantify the effects of these charters.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آبجوسازی از مردم برای بازدید از بارها و بارها برای تعیین کمیت اثرات این منشور استفاده می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کارخانه آبجوسازی مردم را به طور ناشناس برای بازدید از بارهای خود به منظور اندازه گیری اثرات این منشور استخدام می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. It will always be easy to post information anonymously, or from a country where you face little danger of legal action.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ارسال اطلاعات به صورت ناشناس و یا از کشوری که در آن شما با خطر اقدام قانونی مواجه خواهید بود، آسان خواهد بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]همیشه اطلاعات را به صورت ناشناس و یا از کشوری که در معرض خطر کمی از اقدام قانونی است قرار دهید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. The donation was made anonymously.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اهدا به صورت ناشناس انجام شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کمک مالی ناشناس ساخته شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. The manuscripts were submitted anonymously.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این دست‌نوشته‌ها بدون نام ارسال شدند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نسخههای خطی ناشناس بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه anonymously به انگلیسی

anonymously
• namelessly, without a name

anonymously را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

Nooshin ١٩:٥٥ - ١٣٩٧/٠٩/٢١
بی نام
|

Farimah ١٦:٣٠ - ١٣٩٨/٠٣/٠٤
ناشناس
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگرآیا معنی anonymously مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )