برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1354 100 1

antelope

/ˈæntɪloʊp/ /ˈæntɪləʊp/

معنی: بز کوهی
معانی دیگر: (جانور شناسی) بز کوهی (انواع نشخوارکنندگان آهو مانند تیره ی bovidae)، pl بزکوهی

بررسی کلمه antelope

اسم ( noun )
حالات: antelope, antelopes
(1) تعریف: any of several ruminant mammals of Africa or Asia, having long legs and long, hollow horns.

- Springboks, gazelles, and impalas are kinds of antelope.
[ترجمه ترگمان] Springboks، غزال، و impalas نوعی از بز کوهی هستند
[ترجمه گوگل] Springboks، gazelles و impalas انواع antiloope هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: the American pronghorn.

(3) تعریف: leather made from the hide of this animal.

واژه antelope در جمله های نمونه

1. an antelope is very fleet
غزال بسیار تیزپا است.

2. The antelope could not escape the crocodile's gaping jaws.
[ترجمه ترگمان]The قادر به فرار از آرواره‌های gaping سوسمار نبود
[ترجمه گوگل]آنتالپه نمیتوانست از فک های خلخال تمساح فرار کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The hunter disembowelled the antelope.
[ترجمه فاطمه] شکارچی شکم بز کوهی را درید
|
[ترجمه ترگمان]شکارچی به دنبال بز کوهی رفت
[ترجمه گوگل]شکارچی آنتیلئو را از بین برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. As soon as they detected the cheetah the antelope took flight.
[ترجمه ترگمان]به محض این که آن‌ها یوزپلنگ را تشخیص دادند، گوزن فرار کرد
[ترجمه گوگل]به محض اینکه آنها را کشف کردید، آنتلوپ پرواز کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف antelope

بز کوهی (اسم)
antelope , chamois , ibex , gazelle

معنی عبارات مرتبط با antelope به فارسی

(جانور شناسی) بز آهو (هر یک از نشخوار کنندگانی که مشخصات آهو و بز را دارند)، نوعی بز که از بعضی جهات شبیه بز کوهی است
(جانورشناسی) گوزن سیاه (hippotragus niger - بومی افریقای جنوبی)

معنی کلمه antelope به انگلیسی

antelope
• any of a number of cud-chewing deer-like animals having hollow horns (found mainly in africa and asia)
• an antelope is an animal like a deer with long legs and horns, which can run very fast.

antelope را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

SsS
از خانواده ی آهو
علی قناد
از گروه شاخدرازان _ ساکن در اوراسیا و آفریقا
#
گوزنه آفریقایی
افشین حاجی طرخانی
شاخ‌درازان یا بُزگَوَزن‌ها (به انگلیسی: Antelope) یک نام کلی است برای اشاره به گروه بزرگ و مختلفی از گاوسانان آفریقا و اوراسیا.
به طور کلی به گاوسانانی در این مناطق که گاو، گوسفند، گاومیش، بز یا بیزون نباشند شاخ‌دراز گفته می‌شود.
ویکیپدیا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی antelope
کلمه : antelope
املای فارسی : انتلپ
اشتباه تایپی : شدفثمخحث
عکس antelope : در گوگل

آیا معنی antelope مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )