برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1289 100 1

antics

واژه antics در جمله های نمونه

1. The children laughed with glee at the clown's antics.
[ترجمه ترگمان]بچه‌ها با خوشحالی به حرکات مسخره دلقک خندیدند
[ترجمه گوگل]بچه ها با عصبانیت در دلایلی از دلقک خندیدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. But the rock-star whose stage antics used to include smashing guitars is older and wiser now.
[ترجمه ترگمان]اما این ستاره سنگی که stage که برای کوبیدن گیتار به کار می‌رود حالا قدیمی‌تر و عاقل‌تر است
[ترجمه گوگل]اما راک ستاره ای که آثاری از صحنه آن گیتارهای فوق العاده گنجانده شده است، اکنون قدیمی تر و پیچیده تر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I eventually grew tired of his antics on the tennis court.
[ترجمه ترگمان]من بالاخره خسته شدم از کاره‌ای عجیب و غریب اون روی زمین تنیس
[ترجمه گوگل]من در نهایت از خفاش های خود در زمین تنیس خسته شدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Sadly, despite the crazy antics and the relentless wisecracking, there's very little plot to carry this film.
[ترجمه ترگمان]متاسفانه با وجود این حرکات عجیب و دیوانه‌وار دیوانه‌وا ...

معنی کلمه antics به انگلیسی

antics
• antics are funny, silly or unusual ways of behaving.

antics را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Setayesh-Arya
دلقک بازی
شهریار آریابد
تلخک بازی
عباس نعمتی
رفتار خنده‌دار، رفتار بامزه و احمقانه، دلقک بازی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی antics مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )