برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

application letter

application letter را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس نعمتی فر
نامه درخواست کار (که توسط فرد برای یک شرکت ارسال می شود)
We have received hundreds of application letter.
It is better to write an individually tailored application letter for each job.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی application letter مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )