برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

archaea

archaea را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ساره
آرکئا
ebi
[زیست‌شناسی]

باستانیان ، دیرینه‌گان

ریزجانداران باستانی/دیرینه/کهن
نشاط
آرکی‌باکتری یا باکتریهای باستانی، موجودات ریز تک‌یاخته‌ای
Biology
اولین باکتری هایی که وجود داشتند
Mnfy43
در زیست شناسی:
archaea: باستانی ها
archaeon: باستانی (اسم)
archaea جمع archaeon است.
تمامی جاندارانی که در کرۀ زمین زندگی میکنند به دو گروه تقسیم میشوند: پروکاریوتها و یوکاریوتها. پروکاریوتها نیز به دو گروه باستانی ها و باکتریها تقسیم میگردند. یوکاریوتها به چهار گروه آغازیان، قارچها، گیاهان و جانوران تقسیم میشوند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی archaea مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )