برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1324 100 1

arises

واژه arises در جمله های نمونه

1. if the occasion arises
اگر موقعیت ایجاب کند (فرصتی پدیدار شود)

2. if the occasion arises
اگر فرصتی دست بدهد

3. if the opportunity arises
اگر مجال باشد

4. if the occasion arises
اگر فرصت دست بدهد

5. dissatisfaction with your work arises from the fact that you are always late
ناخشنودی از کار تو از آنجاست که همیشه دیر می‌آیی.

معنی کلمه arises به انگلیسی

in case the need arises
• in an hour of need
when occasion arises
• when the chance comes, when the time is right
when the need arises
• when it is necessary

arises را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Loner
منشاء میشود
M
ناشی می شود
Alirasouli
ناشی از ...
...Arises from
pouyan
مطرح میگردد
Ftm
وجود دارد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر


آیا معنی arises مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )