برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1226 100 1

arpanet


کامپیوتر : advanced research projects agencyاژانس پروژه هاى پیشرفته تحقیقاتى ارپانت

معنی arpanet در دیکشنری تخصصی

arpanet
[کامپیوتر] آرپانت - یک شبکه کامپیوتری که در اصل برای موسسه پروژه های پیشرفته تحقیقات دفاعی آمریکا ساخته شده آرپا که هم اکنون به دارپا مشهور است وظیفه این شبکه اتصال و پیوند موسسه های تحقیقاتی است پروتکلهای تی سی پی را معرفی کرد و آنها را به درون شبکه اینترنت آورد.

معنی کلمه arpanet به انگلیسی

arpanet
• wide area computer network established in 1968 that primarily connected universities and research centers, predecessor of the internet (computers)

arpanet را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی arpanet
کلمه : arpanet
املای فارسی : ارپنت
اشتباه تایپی : شقحشدثف
عکس arpanet : در گوگل

آیا معنی arpanet مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )