برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

article 1 had two notes


ماده یکم دو تبصره یا آگاهی داشت

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی article 1 had two notes
کلمه : article 1 had two notes
املای فارسی : آرتیکل 1 حد توو نوت
اشتباه تایپی : شقفهزمث 1 اشی فصخ دخفثس
عکس article 1 had two notes : در گوگل

آیا معنی article 1 had two notes مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )