برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1288 100 1

as a whole


به طور کلی، کلا، به طور سرجمع، به عنوان یک واحد کامل

بررسی کلمه as a whole

عبارت ( phrase )
• : تعریف: when regarded in entirety.
مشابه: all in all, altogether, in the main

- As a whole, your papers are well written.
[ترجمه ترگمان] به عنوان یک کتاب کامل، کاغذهای تو هم خوب نوشته شده‌اند
[ترجمه گوگل] به طور کلی، مقالات شما به خوبی نوشته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه as a whole در جمله های نمونه

1. The nation as a whole was thoroughly polarized into left-and right-wing groups.
[ترجمه ترگمان]ملت به عنوان یک کل به طور کامل به گروه‌های چپ و راست متمایل شد
[ترجمه گوگل]ملت به طور کامل به گروههای چپ و راست تعلق داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He cared for her as a whole person rather than just a sex object.
[ترجمه ترگمان]او بیش از یک هدف جنسی به او علاقه‌مند بود
[ترجمه گوگل]او برای او به عنوان یک فرد کامل به جای یک جنس جنسی مورد مراقبت قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We must consider these matters as a whole.
[ترجمه ترگمان]باید به این مسائل فکر کنیم
[ترجمه گوگل]ما باید این مسائل را به طور کلی در نظر بگیریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Fortunately, militarism failed to take root in Europe as a whole.
[ترجمه ترگمان]خوشبختانه، نظامی‌گری در اروپا به عنوان یک کل شکست خورد
[ترجمه گوگل]خوشبختانه، نظامی گرایی در اروپا به طور کلی ریشه نداشت
[ترجمه شما] ...

معنی as a whole در دیکشنری تخصصی

as a whole
[ریاضیات] تمامی

معنی کلمه as a whole به انگلیسی

as a whole
• generally, in a general sense

as a whole را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نیازعلی شمس
روی هم رفته
افشین حاجی طرخانی
در مجموع، در کل، روی هم رفته
مهدی صباغ
به طور کلی
در مجموع
مجموعا
میلاد علی پور
کُل یک چیز، مجوعِ جزءهای کوچکتر
میثم علیزاده
در مجموع، روی هم رفته

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی as a whole
کلمه : as a whole
املای فارسی : از ا هول
اشتباه تایپی : شس ش صاخمث
عکس as a whole : در گوگل

آیا معنی as a whole مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )