برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
as - amatter - of - fact

as amatter of fact

as amatter of fact را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mobhm
راستش رو بخواي

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی as amatter of fact مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )