برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

as far as ( someone something ) is concerned

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
عطف به، راجع به، در مورد/موضوع .....

in one's view or opinion
regarding a certain person or situation
used when you are giving your opinion about sth, esp. when this may be different from other people’s opinions

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی as far as ( someone something ) is concerned مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )