برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
as - far - as - it - goes

as far as it goes

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
تا حدی درست بودن (نه کاملاً)

https://www.ldoceonline.com/dictionary/as-far-as-it-goes
محدثه فرومدی
تاحدودی
Figure
تا حدی، تا اندازه ای ، تا حدودی somewhat, slightly, failry
1-good or true only to a limited extent.
His theory is good as far as it goes.
2- used to say that something has good qualities but could be better:
It's a good paper as far as it goes

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی as far as it goes مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )