برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
as - far - as - the - eye - can - reach

as far as the eye can reach


تا آنجا که چشم کار می کند، تا چشم کار میکند

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی as far as the eye can reach
کلمه : as far as the eye can reach
املای فارسی : از فر تاه ع‌ه کان ریچ
اشتباه تایپی : شس بشق شس فاث ثغث زشد قثشزا
عکس as far as the eye can reach : در گوگل

آیا معنی as far as the eye can reach مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )